ΨΑΛΤΗΡΙΟ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΙΚΟ - ΒΙΒΛΙΟ ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΩΝ - CD ΑΓΙΟΥ ΠΑΪΣΙΟΥ - ΔΩΡΟ ΤΟ ΕΓΚΟΛΠΙΟ ΤΗΣ Μ. ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΙΕΡΟΝ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
€30,00 €35,00

1. ΨΑΛΤΗΡΙΟΝ ΠΡΟΣΕΥΧΗΤΙΚΟΝ

Ένα κατανυκτικό προσευχητάρι για όλες τις περιστάσεις βασισμένο στο τυπικό του Αγίου Παϊσίου

Η έκδοση του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελλίου «Ψαλτήριον Προσευχητικόν» αποτελεί ένα είδος προσευχηταρίου που στηρίζεται στο Ψαλτήρι και στην πνευματική παρακαταθήκη των αγίων Αρσενίου και Παισΐου των Καππαδοκών. Σε κάθε Ψαλμό αναγράφεται στην αρχή το αίτημα που όρισε ο άγιος Αρσένιος και, όπου έχει γίνει γνωστό, προστίθεται το παραπλήσιο αίτημα του αγίου Παϊσίου σημειωμένο με το όνομά του. Στο τέλος κάθε Καθίσματος προστίθενται τρία τροπάρια και μια Ευχή. Στην εν λόγω έκδοση τονίζεται η προσευχητική δύναμη του Ψαλτηρίου ως Ευχολογίου και η χρήση του αφορά την κατ΄ ιδίαν προσευχή.

Σκληρό εξώφυλλο / Σχήμα: 22 Χ 15 / Σελίδες: 298 / ISBN: 978-618-5139-10-3

2. ΧΑΙΡΕ, ΝΥΜΦΗ, ΑΝΥΜΦΕΥΤΕ

Η ακολουθία των χαιρετισμών στην Υπεραγία Θεοτόκο σε μια πολυτελή έκδοση με εικόνες

Σκληρό εξώφυλλο / Σχήμα: 14X24 / Σελίδες: 112 / ISBN: 960-86853-8-9

3. ΑΓΙΟΣ ΠΑΪΣΙΟΣ Ο ΑΓΙΟΡΕΙΤΗΣ

Ένα διπλό CD με τον παρακλητικό κανόνα του Αγίου Παϊσίου και ύμνους που ψάλλει ο ίδιος ο Άγιος Παϊσιος!

Στο πρώτο CD, οι πατέρες του Ιερού Κουτλουμουσιανού Κελλίου Αγ. Ιωάννου του θεολόγου, ψάλλουν τον Παρακλητικό Κανόνα του Αγίου Παϊσίου (της Σουρωτής) και επιλογή ύμνων από την ακολουθία του). Στο δεύτερο CD παρατίθενται ηχογραφήσεις του ίδιου του Αγίου Παϊσίου, σε αγρυπνίες στο Ι.Κελλίον των πατέρων που εκδίδουν το CD, στο Παντοκρατορινό Κελλί του Ευαγγελισμού και στο Ι.Κελλίον Αναστάσεως στην Καψάλα.

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ Α΄ ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΥΜΝΟΙ

01. Προσόμοιον αργόν Εσπερινού, ήχος α'

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ

02. Ευλογητός. Κύριε εισάκουσον
03. Θεός Κύριος. Τροπάρια, ήχος δ'
04. Ελέησόν με ο Θεός
05. Ωδές α' και γ'. Κάθισμα
06. Ωδές δ', ε' και ς'
07. Εκτενής. Κοντάκιον. Προκείμενον
08. Ευαγγέλιον οσιακόν
09. Πεντηκοστάρια. Σώσον ο Θεός
10. Ωδές ζ', η' και θ'
11. Άξιόν εστίν. Μεγαλυνάρια. Τρισάγιον
12. Απολυτίκιον. Θεοτοκίον. Απόλυσις
13. Προσόμοιον. ήχος δ'

ΥΜΝΟΙ ΕΚ ΤΗΣ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ

14. Δοξαστικόν Εσπερινού, ήχος πλ. α'
15. Απόστιχον αργόν, ήχος πλ. α'
16. Πεντηκοστάρια αργά. Ιδιόμελον, ήχος πλ. β'
17. Πασαπνοάριον Ιακώβου Πρωτ., ήχος α'
18. Προσόμοιον αργόν Αίνων, ήχος α'
19. Δοξαστικόν Αίνων, ήχος πλ. α'
20. Εις μνημόσυνον Π. Μπερεκέτου, ήχος γ'

 

ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΔΙΣΚΟΣ Β' - ΥΜΝΟΙ ΨΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΥΠΟ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ

01. Ποίοις οι ευτελείς χείλεσιν, ήχος β΄ (15.8.1981)

ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 1990

02. Ευαγγελίζεται ο Γαβριήλ, ήχος β'
03. Ο Γαβριήλ τη Παρθένω, ήχος δ'
04. Βαβαί των σων μυστηρίων, ήχος α'

ΚΟΙΜΗΣΙΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 1981

05. Ποία πνευματικά άσματα, ήχος β'
06. Έπρεπε τοις αυτόπταις, ήχος α'
07. Η Πανάμωμος Νύμφη, ήχος β'
08. Δόξα. Δεύτε φιλεόρτων, ήχος πλ. α'
09. Εξομολογείσθε, ήχος πλ. α' (Φρύγιος)
10. Εκ νεότητός μου, ήχος δ'
11. Δόξα. Ταις της Παναχράντου. Ότε η μετάστασις
12. Θ' ωδή
13. Απόστολοι εκ περάτων
14. Στιχηρά Αίνων, ήχος δ'
15. Πάντων προστατεύεις, ήχος β' (11.7.1981)

ΘΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

16. Τρισάγιον, ήχος β'
17. Δύναμις Νηλέως Καμαράδου, ήχος β'
18. Χερουβικόν, ήχος πλ. α'
19. Άξιόν εστίν. Το σύνηθες, ήχος β'
20. Κοινωνικόν. Εις μνημόσυνον, ήχος β'
21. Χριστός ανέστη (Πάσχα 1987)
--------------------------------
22. Απολυτίκιον αγίου Παϊσίου Αγιορείτου, αργόν
23. Άξιόν εστίν, ήχος πλ. δ' χρωματικός

4. ΔΩΡΟ το ΕΓΚΟΛΠΙΟ της ΜΕΓΑΛΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ με σύντομες ερμηνευτικές σημειώσεις