ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ (ΤΟΜΟΣ Α´)

(ΤΟΜΟΣ Α´)

Μόσχος Δημήτριος

ΑΚΡΙΤΑΣ
€22,90


Η Ιστορία της Χριστιανικής Εκκλησίας μας φέρνει αντιμέτωπους με ένα κρίσιμο ερώτημα: Αποτέλεσε η Εκκλησία προνομιακό πεδίο απολογητικής για το Χριστιανισμό ή την απόλυτη απόδειξη της ολοκληρωτικής αποτυχίας του; Δεδομένου μάλιστα ότι και ανάμεσα στους Χριστιανούς η ιστοριογράφηση του Χριστιανισμού εντάχθηκε σε ποικίλες προσπάθειες επιχειρηματολογίας υπέρ της μιας ή της άλλης θεολογικής άποψης ή παράδοσης, ή των ιστορικών δικαίων του ενός ή του άλλου θεσμού. Εισερχόμενοι στην περιπέτεια μιας ακόμη, έστω και σύντομης, ιστορίας του Χριστιανισμού, ζούμε τη σύνθετη δυσκολία όχι απλά της τεκμηρίωσης των ιστορικών δεδομένων, αλλά την ερμηνεία τους μέσα από την οπτική γωνία της ορθόδοξης θεολογίας.


Λεπτομέρειες προϊόντος:

Αριθμός σελίδων: 282

Διαστάσεις: 17Χ24

ISBN: 978-960-328-360-7

Κωδικός: 0029259