ΣΧΕΔΙΑΣΜΑ ΔΟΓΜΑΤΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

Με βάση το συγγραφικό έργο του Αγίου Συμεών Θεσσαλονίκης († 1429)

ΕΝ ΠΛΩ
€20,00 €25,00

Με το βιβλίο αυτό o π. Δημήτριος Μπαθρέλλος επιχειρεί ένα σχεδίασμα της δογματικής θεολογίας της ορθόδοξης Εκκλησίας με βάση το συγγραφικό έργο του Αγίου Συμεών Θεσσαλονίκης (+1429), ο οποίος έχει εύστοχα χαρακτηριστεί ως "ο Ιωάννης Δαμασκηνός του 15ου αιώνα".

Το βιβλίο συνιστά ταυτόχρονα την πρώτη διεθνώς μελέτη της δογματικής διδασκαλίας του Αγίου Συμεών Θεσσαλονίκης. Με την ανάλυση και το σχολιασμό αυτής της διδασκαλίας ο π. Δημήτριος παρουσιάζει αφενός μια σύνοψη της ορθόδοξης δογματικής παράδοσης όπως αυτή αποκρυσταλλωνόταν στα τέλη της βυζαντινής περιόδου, και αφετέρου τις συμβολές του ίδιου του Αγίου Συμεών στην παράδοση αυτή. Επιπλέον ο συγγραφέας επιχειρεί να αξιοποιήσει αυτή την παράδοση με σκοπό την κατά το δυνατόν επιτυχέστερη συγκρότηση της δογματικής μας θεολογίας και της μαρτυρίας της στο χώρο της σύγχρονης θεολογικής σκέψης.