ΓΕΡΩΝ ΙΩΣΗΦ ΒΑΤΟΠΑΙΔΙΝΟΣ

Chief Ephraim Vatopedinos

Ιερά Μεγίστη Μονή Βατοπαιδίου
€13,51 €15,90
| /


«Ημείς, έχοντες ιδίαν αντίληψιν περί του εναρέτου βίου και της πολιτείας του Γέροντος Ιωσήφ του Βατοπαιδινού, δια του από κθ’ Δεκεμβρίου του σωτηρίου έτους 1998, ημετέρου Πατριαρχικού Γράμματος, απευθυνόμενου προς τον τότε Αρχιεπίσκοπον Κύπρου κυρόν Χρυσόστομον, εξεφράσθημεν ως ακολούθως: “Γνωρίζοντες εκ προσωπικής πείρας ως συντελέσαντες εις την επάνδρωσιν της Ιεράς Μονής Βατοπαιδίου, υπό την ιδιότητα ημών τότε του Μητροπολίτου Φιλαδελφείας, δια της υπό τον Γέροντα Ιωσήφ αδελφότητας, την ακεραιότητα του χαρακτήρος και του ήθους αυτού, αλλά και την πνευματικήν αυτού ακτινοβολίαν εν τε τω Ιερώ Τόπω του Όρους και ευρύτερον της Ορθοδοξίας, επιθυμούμεν και δια του μετά χείρας Γράμματος ημών ίνα ομολογήσωμεν ταύτην … πρόκειται περί ενός ενάρετου ογδοηκονταετούς γέροντος, συγκαταλεγομένου κατά πάγκοινον ομολογίαν μεταξύ των οσίων μορφών του Αγίου Όρους, κατηξιωμένου εν τε τη μοναχική ασκήσει και εν τω πνευματικώ δολίχω, καταρτίσαντος εκλεκτήν αδελφότητα, συγγράψαντος δε πολλά πνευματικού περιεχομένου βιβλία, εκ των οποίων και ασφαλώς τεκμαίρεται το ήθος και το ύφος αυτού”.
»Τους αυτούς λόγους δυνάμεθα να επαναλάβωμεν και σήμερον, μετά παρέλευσιν εικοσαετίας, διότι η μνήμη του μακαριστού Γέροντος μένει εισέτι ανεξίτηλος εις τας καρδίας των προσκυνητών του Αγίου Όρους, των μοναχών και των κληρικών, οίτινες είχον την ευλογίαν, έστω και κατ’ ολίγον, της μετ’ αυτού αναστροφής και κοινωνίας».

Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος

«Αγαπάτε αλλήλους αν είστε ενωμένοι με την αγάπη, κανείς και ποτέ δεν θα μπορέσει να σας κάνει κακό. Ο Θεός δεν έχει αγάπη, αλλά είναι αγάπη. Η αγάπη είναι η ολοκλήρωση της προσωπικότητάς μας, δεν είναι αρετή. Είναι αυτό τούτο το πρόσωπο του Χριστού. Δεν υφίσταται το πρόσωπο χωρίς αγάπη. Εκείνος που κρατάει την αγάπη δεν είναι δυνατόν να κατηγορήσει, να μεμφθεί, να παρακούσει, να παρεξηγήσει. Η αγάπη είναι καθήκον, είναι στοιχείο οντολογικό. Οφείλουμε να αγαπούμε τους εχθρούς μας και οφείλουμε να θυσιάζουμε την ψυχή μας για τον πλησίον. Μας το έδειξε αυτό ο ίδιος ο Χριστός στον επίγειο βίο Του πρακτικά, δεν μας το είπε προτρεπτικά».

Γέρων Ιωσήφ Βατοπαιδινός

(Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)


Λεπτομέρειες προϊόντος:

Αριθμός σελίδων: 526

Διαστάσεις: 25x17

Κωδικός: 06-20250