Αντρέεφ Ιγκόρ / Λεσένκο Λέονιντ

Ο Ιγκόρ Αντρέεφ γεννήθηκε το 1952. Είναι απόφοιτος του Παιδαγωγικού Πανεπιστημίου Μόσχας και διδάκτωρ Ιστορικών επιστημών. Επίσης είναι καθηγητής της Παιδαγωγικής Ακαδημίας της Μόσχας. Είναι συγγραφέας πλέον των 100 επιστημονικών άρθρων, δοκιμίων και εκπαιδευτικών βιβλίων που σήμερα χρησιμοποιούνται στα σχολεία και στα πανεπιστήμια της Ρωσικής Δημοκρατίας ως μέθοδοι στα μαθήματα ιστορίας της Ρωσίας. Είναι ειδικός στα θέματα ιστορίας των Νέων χρόνων.

Ο Λεονίντ Λεσένκο γεννήθηκε το 1946. Είναι απόφοιτος του Παιδαγωγικού Πανεπιστημίου Μόσχας και διδάκτωρ Ιστορικών επιστημών. Επίσης είναι καθηγητής της Ιστορικής Σχολής Παιδαγωγικού Πανεπιστημίου Μόσχας. Έχει συγγράψει σειρά βιβλίων για τους αυτοκράτορες της Ρωσίας (Αλέξανδρος ο Α´, Νικόλαος Α´, Αλέξανδρος Β´). Είναι συγγραφέας των πανεπιστημιακών βιβλίων και των εγχειριδίων για τα σχολεία Μέσης εκπαίδευσης της Ρωσική Δημοκρατίας. Είναι μέλος του Συλλόγου Συγγραφέων της Ρωσίας και μέλος της Ακαδημίας επιστημών και Τεχνών της Ρωσίας. Είναι ειδικός στα θέματα κοινωνικοπολιτικής ιστορίας της Ρωσίας του 18ου και 19ου αι.