ΤΟ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟ

ΧΕΛΑΝΔΙΟΝ
€15,00

 

Στο οδηγό αυτό περιλαμβάνονται κεφάλαια:

- Για την ιστορία και τις ανά τους αιώνες περιπέτειες του Πατριαρχείου

- Για τον Πάνσεπτο Πατριαρχικό Ναό και τα κειμήλιά του

- Για τον Πατριαρχικό Οίκο και την ιστορική διαδρομή των κτηρίων που τον αποτελούν

- Για το σκευοφυλάκιο, τις εικόνες, τα ιερά σκεύη, και τα άμφια που περιλαμβάνει αλλά και

- Για την Πατριαρχική βιβλιοθήκη, τα χειρόγραφα και το Αρχειοφυλάκο.

Επίσης, στον οδηγό περιλαμβάνονται πληροφορίες για την διοικητική δικαιοδοσία και συγκρότηση, αλλά και για την πνευματική δράση και την λειτουργική ζωή του Πατριαρχείου, που λειτουργεί ως μονή με ηγούμενο και πνευματικό πατέρα τον Οικουμενικό Πατριάρχη.

Τα κείμενα, γραμμένα έτσι ώστε να απευθύνονται και να γίνονται εύκολα αντιληπτά από τον μέσο πιστό προσκυνητή ή αναγνώστη, εικονογραφούνται από εκατοντάδες σχέδια και φωτογραφίες του Ν. Μαγγίνα, τεκμηριώνονται από ενδεικτική βιβλιογραφία και συμπληρώνονται από έναν πλήρη κατάλογο των Οικουμενικών Πατριαρχών, μέχρι σήμερα. Έτσι ο προσκυνητής του Πατριαρχείου και ο επισκέπτης της Πόλης πληροφορείται σωστά και έγκυρα για τη Μητέρα Εκκλησία, την καρδιά του Γένους, αλλά και μπορεί να πληροφορήσει κατόπιν τους φίλους και τους οικείους του, ξαναζώντας, με βάση τον οδηγό και το εικονογραφημένο υλικό που περιλαμβάνει, την συγκίνηση του προσκυνήματός του.