Βασιλειάδης Γρηγόρης

Ο Γρηγόρης Βασιλειάδης γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη και μεγάλωσε ανάμεσα στη Θεσσαλονίκη και στη Νέα Ζϊχνη Σερρών. Από το 2002 ζει και εργάζεται ιδιωτικά ως ψυχοθεραπευτής στην Αθήνα.
Σπούδασε ψυχολογία σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο σε αναγνωρισμένα από το κράτος πανεπιστήμια της Ελλάδας, της Ολλανδίας, και της Μ. Βρετανίας.
Το 2005 απέκτησε διδακτορικό τίτλο στην Ψυχολογία, από το Τμήμα Ψυχολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Yπήρξε εκπαιδευτής σε προγράμματα σπουδών προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου στη συμβουλευτική και την ψυχολογία, εισηγητής επιστημονικών σεμιναρίων κι επιστημονικών συνεδρίων με θεματολογία την ψυχοθεραπεία και τη συμβουλευτική, στην Ελλάδα και στην Ευρώπη.
Τα επιστημονικά κι ερευνητικά του ενδιαφέροντα στον χώρο της ψυχοθεραπείας εντοπίζονται στις εφαρμογές της ψυχολογίας του βάθους στη θεραπευτική πρακτική, τη σχέση θρησκείας - ψυχοθεραπείας και στους τρόπους με τους οποίους συνδέεται η ηθική δεοντολογία των ψυχολόγων με την αποτελεσματικότητα της ψυχοθεραπευτικής πρακτικής.
Από το 1997 εργάζεται ψυχοθεραπευτικά με ενήλικες, ατομικά και ομαδικά, χρησιμοποιώντας τις μεθοδολογίες της συστημικής και της υπαρξιακής ψυχοθεραπείας.
Είναι μέλος του Συλλόγου Ελλήνων Ψυχολόγων (Σ.Ε.Ψ.)  και της Ευρωπαϊκής  Ένωσης Ψυχοθεραπευτών Οικογένειας (EFTA - European Family Therapy Association).
Είναι ο συγγραφέας του αυτογνωστικού βιβλίου «Το Ψυχοθεραπευτικό Ταξίδι: Από τον φόβο της σκιάς, στο φως της επίγνωσης», Εκδ. iWrite & Πηγή, Οκτώβριος 2014.
Άρθρα και συνεντεύξεις του δημοσιεύονται στον δικτυακό τόπο www.aftognosia.gr.