ΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

George MacDonald

Ιωνάς
€12,60 €14,00


Τίτλος πρωτοτύπου: The Miracles of our Lord

Μετάφραση: Χρήστος Τριανταφυλλόπουλος

Τα θαύματα του Χριστού είναι ένας από τους τρόπους που εκδηλώθηκε η αόρατη ζωή του, και μέσω αυτών μπορούμε να αποκτήσουμε κάποια γνώση αυτής της ζωής. Αυτός, ο Λόγος του Θεού, ήρθε ώστε εμείς να γνωρίσουμε τον Θεό. Γι’ αυτό, κάθε λόγος του είναι αναγκαίος για να γνωρίσουμε τόσο τον ίδιο όσο και τον Θεό. Συνεπώς, πρέπει να κατανοήσουμε, όσο μας είναι δυνατόν, κάθε έναν λόγο του και κάθε μία πράξη του, που στην περίπτωσή του δεν είναι παρά μια άλλη μορφή λόγου. Πιστεύω ότι αυτός είναι ο σκοπός για τον οποίο δημιουργηθήκαμε. Πιστεύω ακόμη ότι αυτό θα οδηγήσει εν τέλει στο ξετύλιγμα του κουβαριού του σύμπαντος, που τώρα φαίνεται σε όλους μας, λίγο ή πολύ, μια περίπλοκη και ακατανόητη υπόθεση.

Θεωρώ ότι δεν χρειάζεται μεγάλη δύναμη πίστης για να πι­στέψει κανείς στα θαύματα, αφού η αληθινή πίστη είναι δύ­ναμη και όχι απλή παραχώρηση. Υπάρχουν πολύ πιο δύσκολα πράγματα να πιστέψει κανείς από τα θαύματα. Άλλωστε δεν ζητείται από τον άνθρωπο να πιστεύει σε αυτά παρά μόνο με τον ίδιο τρόπο που πιστεύει στον Ιησού.

Εάν ο Χριστός ήρθε για να αποκαλύψει τον Πα­τέρα του, έτσι ώστε να εισακουστεί από τους ανθρώπους, τότε τα έργα που ο Πατέρας του ποιεί σε τέτοιο εύρος και μεγαλείο, που υπερβαίνουν την ανθρώπινη όραση, ο Υιός πρέπει να τα κάνει μικρά και ευδιάκριτα μπροστά στα μάτια τους.

Αυτή είναι, νομίζω, η αληθινή φύση των θαυμάτων: μια επι­τομή των θείων διεργασιών μέσα στη φύση, θεωρουμένων σε άμεση σύνδεση με την πηγή τους – μια πηγή έως τότε αθέατη στα μάτια και πολύ συχνά στις καρδιές των ανθρώπων, αφα­νής καθώς ήταν πίσω από τις διαδικασίες του φυσικού νόμου. Ο Ιησούς έκανε τα έργα του Πατέρα του με τέτοιον τρόπο, ώστε οι άνθρωποι να μπορέσουν να δουν το θέλημα του Θεού να πραγματοποιείται.

Υπάρχουν κάποιοι, νομίζω, που θα μπορούσαν να δεχτούν ευ­κολότερα τις ιστορίες της Καινής Διαθήκης εάν τα θαύματα δεν παρεμβάλλονταν ως εμπόδιο. Ωστόσο, ίσως να τους ήταν ευκολότερο να δεχτούν και τα δύο εάν μπορούσαν να κοιτά­ξουν για μια φορά το αληθινό νόημα αυτών των θαυμάτων. Όσο τα παρατηρούν επιφανειακά, το μόνο που ενδεχομένως βλέπουν, είναι μια παραβίαση των νόμων της φύσης. Εάν όμως μπορέσουν να δουν το πραγματικό τους νόημα, θα αναγνωρί­σουν εκεί τουλάχιστον μια πιθανή εκπλήρωση των πιο θεμε­λιωδών νόμων της.

Ας αναγνωρίσουμε, λοιπόν, το γεγονός ότι τα θαύματα του Υιού είναι επιτομές των έργων του Πατέρα. Αυτά που στα χέ­ρια του Πατέρα είναι οι δυνάμεις, οι πρόοδοι και οι κατακτή­σεις της ζωής, στα χέρια του Υιού είναι θαύματα.


Λεπτομέρειες προϊόντος:

Αριθμός σελίδων: 224

Διαστάσεις: 14х21

Διαβάστε απόσπασμα

ISBN: 978-618-85924-7-6

Κωδικός: 24-6182476