ΑΠΑΝΘΙΣΜΑ

Από το "Γένος μελισσών" και "Τα τραγούδια του δασκάλου"

ΔΟΜΟΣ
€3,83 €6,39
Στα τρία χρόνια από την εκδημία του φίλου μας, του αδελφού μας καλύτερα, του ποιητή που μας φίλευε κάθε τόσο με το απόσταγμα της πιστής του καρδίας, προβαίνουμε σ' αυτή την έκδοση, ως απαρχή των όσων πρόκειται ν' ακολουθήσουν. Μέσα στην πληθώρα των ποιημάτων που άφησε φεύγοντας -άλλα συντεταγμένα από τον ίδιο σε συλλογές, άλλα χωρίς συγκεκριμένη διάταξη, χωρίς κάποια μαρτυρία για τις προθέσεις του- το ξεκίνημα να βγει όλο αυτό το ποιητικό θησαύρισμα στο φως απαιτούσε και τόλμη και απόφαση. Καταλήξαμε σ' αυτό το απάνθισμα από δύο ποιητικά του σύνολα, ώστε ν' ακολουθήσουν, στο μέτρο του δυνατού, οι πιο αντιπροσωπευτικοί, τουλάχιστον, καρποί ενός διά βίου μόχθου, που δεν πρόλαβε ο ίδιος να τους κάνει προσιτούς σ' όλους εκείνους που γνώριζαν και απολάμβαναν ευκαιριακά την ποίησή του.

Τα ποιήματα της έκδοσης αυτής παρουσιάζουν την πρωτοτυπία της πολλαπλότητας, στη μορφικά ενιαία προσέγγιση ενός και του ίδιου θέματος. Στη μουσική γλώσσα θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως "θέμα και παραλλαγές", περισσότερο λυρικά τα πρώτα, το "Γένος Μελισσών", πιο επιγραμματικά "Τα τραγούδια του Δασκάλου".