ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΣΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΖΗΣΙΜΟΣ ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΣ

Σμέμαν π. Αλέξανδρος

ΔΟΜΟΣ
€11,70 €13,00


Ὁ ἄνθρωπος πρέπει νὰ φάει γιὰ νὰ ζήσει, πρέπει νὰ βάλει τὸν κόσμο μέσα στὸ κορμί του καὶ νὰ τὸν μετασχηματίσει σέ ἄνθρωπο, σὲ σάρκα καὶ σὲ αἷμα. Πραγματικὰ ὁ ἄνθρωπος εἶναι αὐτὸ ποὺ τρώει, καὶ ὁλόκληρος ὁ κόσμος παρουσιάζεται μπροστὰ του σὰν ἕνα τραπέζι ἀπὸ συμπόσιο. Ἡ εἰκόνα τοῦ συμποσίου παραμένει σὲ ὁλόκληρη τὴ Βίβλο ἡ κεντρικὴ εἰκόνα τῆς ζωῆς. Εἶναι ἡ εἰκόνα τῆς ζωῆς στὴν πρωταρχή της, στὸ τέλος της καὶ στὴν πλήρωσή της: «... ἵνα ἐσθίητε καὶ πίνητε ἐπὶ τῆς τραπέζης μου ἐν τῇ Βασιλείᾳ μου».

Ἀποκλειστικὸς σκοπὸς αὐτοῦ τοῦ βιβλίου εἶναι νὰ ἀπαντήσει στὸ ἐρώτημα:
 Γιὰ ποιὰ ζωὴ μιλᾶμε, ποιὰ ζωὴ κηρύχνομε, 
ἀνακηρύχνομε καὶ ἀναγγέλομε ὅταν ὡς χριστιανοὶ 
ὁμολογοῦμε πὼς ὁ Χριστὸς θανατώθηκε γιὰ νὰ ζήσει ὁ κόσμος;

Λεπτομέρειες προϊόντος:

Αριθμός σελίδων: 176

Διαστάσεις: 14x21

ISBN: 978-960-7217-55-4

Κωδικός: 01-7217-55