1821 Ο ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΕΡΟΥ ΤΟΥ ΜΩΡΙΑ

Μεγάλη αφίσα (50 X 70 cm)

ΕΝ ΠΛΩ
€3,00
O εμβληματικός λόγος του Κολοκοτρώνη στην Πνύκα προς τους Γυμνασιόπαιδες.