ΑΥΣΟΝΙΑ

ΜΕΛΕΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΙΤΑΛΙΚΟΥ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ

ΔΟΜΟΣ
€9,58 €15,97
Βασικό κριτήριο για την επιλογή των δημοσιευμάτων στον παρόντα τόμο των μελετημάτων μου αποτέλεσε το κοινό ελληνο-ιταλικό θεματολόγιό τους, όπως ακριβώς είχε συμβεί και στον προηγούμενο τόμο των σύμμεικτών μου, που έφερε ως τίτλο την αρχαία ονομασία του ποταμού της Αιώνιας Πόλης ( Θύβρις ). Το πρωτογενές υλικό των δεκατεσσάρων μελετημάτων το συγκέντρωσα κυρίως κατά τις πρόσφατες μεταβάσεις μου στην Ιταλία - πάνω στο γύρισμα της χιλιετίας - που καλύφθηκαν οικονομικά από την Επιτροπή Ερευνών του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η ίδια επιτροπή ακολούθως χρηματοδότησε και την παρούσα έκδοση. Στις παρακάτω σελίδες του τόμου που τιτλοφορείται με την αρχαία ποιητική ονομασία της Ιταλίας, Αυσονία, ο αναγνώστης θα συναντήσει πρόσωπα και θέματα, λογοτεχνικά ρεύματα και έργα, βιογραφικές καταστάσεις και αναμνήσεις λογίων, καθώς και ταξιδιωτικές εντυπώσεις και περιγραφές τοπίων ή μνημείων που συνθέτουν έναν καμβά, πάνω στον οποίο διαγράφονται μερικές ενδεικτικές συναντήσεις του ιταλικού πνεύματος με την ελληνική παράδοση.