Καϊμάκη Φωτεινή

Ἡ Φωτεινή Καϊμάκη γεννήθηκε στήν Ἀθήνα καί σπούδασε στή Φιλοσοφική σχολή τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Ἀθήνας κλασσική φιλολογία καί ἱστορία. Δίδαξε στή δημόσια Μέση Ἐκπαίδευση καί τά τελευταῖα 23 χρόνια σχολεῖται μέ πάθος μέ τόν ἑλληνικό πολιτισμό τῆς Κάτω Ἰταλίας.

Ἡ ἔρευνά της στήν Καλαβρία καί στό Σαλέντο (Ἀπουλία) εἶχε ὡς ἀποτέλεσμα τήν ἔκδοση τοῦ τόμου «ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΗ ΚΑΛΑΒΡΙΑ» (Ἐκδόσεις ΜΙΛΗΤΟΣ 2003, 400 σελίδες μέ 340 φωτογραφίες καί 90 ποιήματα ἐμπνευσμένα ἀπό τήν Καλαβρία) καί τοῦ τόμου «Ἡ Ἑλλάδα τοῦ Σαλέντο» (Ἐκδόσεις ΜΙΛΗΤΟΣ 2008, 600 σελίδες μέ 800 φωτογραφίες ντοκουμέντα).

Ἡ συγγραφέας ἔχει κάνει πολλές διαλέξεις σέ μουσεῖα τῆς Ἑλλάδας καί χώρους τέχνης καί πολιτισμοῦ, ἐνῶ δημιούργησε καί ἕνα μουσικό συγκρότημα ἀπό μαθητές της, τό ὁποῖο ἔδωσε συναυλίες μέ τραγούδια στή γλώσσα γκρίκα τῆς Ἀπουλίας καί Καλαβρίας.

Ἔχει λάβει μέρος μέ εἰσηγήσεις της σέ δύο διεθνῆ συνέδρια στήν Κάτω Ἰταλία, στό Lecce τό 2000 μέ θέμα «Ἀθήνα 1896: Ἡ διάλεξη τοῦ Vito Palumbo καί οἱ κίνδυνοι γιά τόν ἑλληνόφωνο πολιτισμό» καί στό Κοριλιάνο τό 2005 μέ θέμα «Τά ἑλληνικά ἐπώνυμα στό Σαλέντο».

Τό 2016 ἐκδόθηκε ἀπό τήν Περιφερειακή Διεύθυνση Ἐκπαίδευσης τῆς Ἀπουλίας ἕνα βιβλίο στήν ἑλληνική καί ἰταλική γλώσσα γιά τά σχολεῖα τῆς Grecia Salentina μέ τίτλο «Ἡ Ἑλλάδα καί ἡ Σαλεντινή Ἑλλάδα ἀνάμεσα σέ παρελθόν καί παρόν», στό ὁποῖο κλήθηκε ἡ Φωτεινή Καϊμάκη καί ἔγραψε ἕνα κεφάλαιο μέ τίτλο «Ἀπό τήν Ἑλλάδα στή Σαλεντινή Ἑλλάδα».

Τό 2007 ἐκδόθηκε ἡ συλλογή 50 ποιημάτων της μέ τόν τίτλο «Σαλευθήτω ἡ γλώσσα» ἀπό τίς ἐκδόσεις «Τυπωθήτω» (Gutenberg).

Τό Βυζαντινό Μουσεῖο φιλοξένησε στό κτίριο Δουκίσσης Πλακεντίας τό 2012-13 γιά τέσσερις μῆνες τήν ἔκθεσή της μέ θέμα «Τό βυζαντινό Σαλέντο μέ τόν φακό τῆς Φωτεινῆς Καϊμάκη».

Εἶναι μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Φωτογραφικῆς Ἑταιρείας μέ πανελλήνιες καί διεθνεῖς διακρίσεις.