Κουμαριανός π. Παύλος

Ὁ π. Παῦλος Kουμαριανὸς γεννήθηκε καὶ μεγάλωσε στὴν Ἀθήνα. Σπούδασε Θεολογία στὸ Πανεπιστήμιο Ἀθηνῶν. Έκανε Μεταπτυχιακές σπουδές και Διδακτορική Διατριβή - μὲ βαθμὸ «Ἄριστα» - στὸ Ποντιφηκιανὸ Ἵδρυμα Ἀνατολικῶν Μελετῶν στὴ Ρώμη μὲ εἰδίκευση στὴν Ἱστορία καὶ τὴν Θεολογία τῆς Λατρείας τῶν Ἀνατολικῶν Ἐκκλησιῶν, καὶ στὴν συνέχεια ἔκανε Μεταδιδακτορικὴ Μελέτη στὸ Ἱνστιτοῦτο Μεσσαιωνικῶν Μελετῶν τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Τορόντο. Δίδαξε ἀρχικὰ στὴν Μέση Ἐκπαίδευση στὴν Ἑλλάδα, στὸ Κολλέγιο Ἀθηνῶν στὸ Ψυχικό, καὶ μετὰ τὴν ὁλοκλήρωση τῶν Μεταπτυχιακῶν του σπουδῶν δίδαξε σὲ Ρωμαιοκαθολικὰ Πανεπιστήμια στὸ Μόντρεαλ, τὴν Ὀττάβα καὶ τὸ Τορόντο τοῦ Καναδᾶ ὅπως καὶ στὴν Ὀρθόδοξη Θεολογικὴ Ἀκαδημία τοῦ Τορόντο. Ἐξελέγη Assistant Professor στὴν Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Τιμίου Σταυροῦ στὴν Βοστώνη, ὅπου δίδαξε γιὰ ἕνα χρόνο μόνο, ἀφοῦ λόγοι ὑγείας τὸν ἀνάγκασαν νὰ ἐπιστρέψει στὴν Ἑλλάδα. Εἶναι ἱδρυτικὸ μέλος τῆς Διεθνοῦς Ἑταιρίας μελέτης τῆς Ἀνατολικῆς Λατρείας, τῆς ὁποίας ἡγεῖται ὁ διεθνοῦς φήμης Λειτουργιολόγος Robert Taft. Ἔχει δημοσιεύσει δεκάδες ἄρθρων σὲ ἑλληνικὰ καὶ ξένα περιοδικὰ σχετικὰ μὲ τὴν ἱστορία καὶ τὴν θεολογία τῆς ὀρθόδοξης Λατρείας. Σήμερα διδάσκει στὸ City University στὴν Ἀθήνα. Εἶναι ἔγγαμος Κληρικός, πατέρας 6 παιδιῶν και ὡς Ἱερεὺς ὑπηρέτησε σὲ Ὀρθόδοξες κοινότητες τῆς Ἑλλάδας, τῆς Ἰταλίας, τοῦ Καναδᾶ καὶ τῶν Η.Π.Α.