Λουδοβίκος Κωνσταντίνος

Ὁ Κώστας Λουδοβίκος γεννημένος στόν Βόλο, εἶναι εἰκαστικός καί συγγραφέας, μέ Master στίς Καλές Τέχνες ἀπό τήν École Nationale Superieure des Beaux-Arts τῆς Lyon στή Γαλλία. Εἶναι ἐπίσης πτυχιοῦχος τῆς Νομικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν. Θητεύει σέ ἐργαστήρια εἰκονογραφίας τοῦ Ἁγίου Ὄρους καί παρακολουθεῖ ἐπί μία διετία μαθήματα Ἱστορίας Τέχνης μέ τόν καθηγητή, τεχνοϊστορικό καί Ἀκαδημαϊκό Χρύσανθο Χρήστου. Δημιουργεῖ καί ἐκθέτει στήν Ἑλλάδα καί τό ἐξωτερικό, σέ Διεθνεῖς Μπιενάλε καί Art Fairs στήν Εὐρώπη, στήν Ἀμερική, στόν Καναδά καί στήν Κίνα. Στό porfolio του περιλαμβάνονται βυζαντινές ἐκκλησιαστικές εἰκόνες καί τοιχογραφίες, ἀλλά καί ζωγραφική, σχέδιο καί ποίηση. Δημοσιεύει βιβλία τόσο θεολογίας τῶν εἰκόνων, ὅσο καί θεωρίας τῆς Τέχνης. Ἔχει βραβευτεῖ σέ διεθνεῖς Διαγωνισμούς. Δημοσιεύσεις καί ἀναφορές γιά τό
καλλιτεχνικό του ἔργο ὑπάρχουν σέ διεθνή περιοδικά καί βιβλία Τέχνης στήν Εὐρώπη, τήν Ἀμερική, τή Ρωσία καί τήν Ἰαπωνία.
4 έργα Σύγχρονης Τέχνης του Κώστα Λουδοβίκου, από τη σειρά «Γραμματοζωάρια», έχουν τυπωθεί ως συλλεκτικά γραμματόσημα στη Γερμανία.
Ἱστορεῖ τό Ἱερό τοῦ Ναοῦ τῆς Ὑπαπαντῆς στήν Ὀρθόδοξη Ἑλληνική Κοινότητα τῆς Sartrouville στό Παρίσι.
Ἱστορεῖ τό παρεκκλήσι τοῦ Ἁγ. Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου, στά Λεύκτρα τῶν Θηβῶν.
Εἰκόνες καί ἔργα του βρίσκονται σέ Διεθνή Ἱδρύματα, στό Οικουμενικό Πατριαρχεῖο Κωνσταντινουπόλεως, σέ Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, στό τέμπλο τῆς ἐκκλησίας τῆς Παναγίας Προυσιώτισσας, στήν Ἱ. Μονή Τιμίου Προδρόμου Σκοπέλου, στήν Ι.Μ. Ζωγράφου τοῦ Ἁγίου Όρους, καθώς καί σέ ἄλλες Μονές καί Ναούς.

Ἀποσπᾶ τό
•    Διεθνές Βραβεῖο "Lorenzo il Magnifico" στή Διεθνή Μπιενάλε Σύγχρονης
    Τέχνης FLORENCE BIENNALE 2013
•    5ο Βραβεῖο American Art Awards 2014
•    Διεθνές Βραβεῖο Artprotagonist 2015
•    3ο Βραβεῖο American Art Awards 2015
•    4ο Βραβεῖο American Art Awards 2015
•    Διεθνές Βραβεῖο MICHELANGELO Artist at Jubilee 2015
•    Διεθνές Βραβεῖο LEONARDO DA VINCI The Universal Artist 2016
•    Διεθνές Βραβεῖο Art Critic 2016

Bιβλία τοῦ ἰδίου
Περί Εἰκονογραφικῆς Ἱεραρχίας,
Δόμος, 2004
Διαμοιράζοντας τά Ὑπάρχοντα,
Δημοτική Πινακοθήκη Θεσ/κης, 2008
Τέχνης Διαβάσεις Αἰνιγματικές,
Ἁρμός, 2009
Ἡ Λειτουργία τῶν Εἰκόνων,
Ἀποστολική Διακονία, 2017
Ὡάρια τῆς Ἀβύσσου, Ἐκδόσεις
Γαβριηλίδης, 2012. Σχέδια καί ποιήματα
Ἡλικίες τοῦ Μοναδικοῦ, Ἐκδόσεις
Γαβριηλίδης, 2015. Ποιήματα
Κύτταρα Αἰωνιότητες, Ἐκδόσεις
Γαβριηλίδης, 2018. Ποιήματα