Λουδοβίκος π. Νικόλαος

Ὁ π. Νικόλαος Λουδοβίκος σπούδασε Ψυχολογία, Παιδαγωγική, Θεολογία καί Φιλοσοφία στήν Ἀθήνα, τήν Θεσσαλονίκη, τό Παρίσι καί τό Cambridge. Ἐργάστηκε στό Κέντρο γιά τόν Ἀρχέγονο Χριστιανισμό Tyndale House τοῦ Cambridge καί δίδαξε ἤ ἔδωσε διαλέξεις καί σεμινάρια στήν Θεολογική Σχολή, καθώς καί τό Center for Advanced Religious and Theological Studies τοῦ Πανεπιστημίου τοῦ Cambridge καί στό Institute for Orthodox Christian Studies,  καθώς καί σέ ἄλλα Πανεπιστήμια μεταξύ τῶν ὁποίων τά Πανεπιστήμια Durham, Wales, Winchester, Μόσχας, Βερολίνου, Graz, St Serge, Princeton, Torino, Padova, Βελιγραδίου, Σόφιας, Veliko Turnovo, Alba Iulia, Balamand. Σήμερα εἶναι Καθηγητής τῆς Δογματικῆς καί τῆς Φιλοσοφίας στήν Ἀνώτατη Ἐκκλησιαστική Ἀκαδημία Θεσσαλονίκης , τῆς ὁποίας διετέλεσε Πρόεδρος καί Διευθυντής Ἱερατικῶν καί Θεολογικῶν Σπουδῶν. Εἶναι ἐπίσης Ἐπισκέπτης Καθηγητής στό Πανεπιστήμιο τοῦ Balamand, στό Ὀρθόδοξο Ἰνστιτοῦτο τοῦ Cambridge, καθώς καί ἐρευνητής στό Πανεπιστήμιο τοῦ Winchester. Διευθύνει τό ἀγγλόφωνο διεθνές ἀκαδημαϊκό περιοδικό Analogia: the Pemptousia Journal for Theological Studies.
 
Βιβλία καί ἄρθρα του ἔχουν μεταφρασθεῖ σέ δέκα γλῶσσες.