Μαυρόπουλος Δημήτρης

Ὁ Δημήτρης Μαυρόπουλος γεννήθηκε στὴν Ἀθήνα (Καισαριανή) τὸ 1944 ἀπὸ μικρασιάτες γονεῖς. Τέλειωσε τὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ μαθήτευσε παρὰ τοὺς πόδας Δημητρίου Κουτρουμπῆ. Δίδαξε ὡς θεολόγος στὴ Μέση Ἐκπαίδευση ἀπὸ τὸ 1969 μέχρι τὸ 1989. Ὑπῆρξε μέλος τῆς ὁμάδας ποὺ ἐξέδιδε τὸ περιοδικὸ «Σύνορο» (1964-1967). Ἀπὸ τὸ 1982 μέχρι τὸ 1989 ὑπῆρξε βασικὸς συνεργάτης στὴν τηλεοπτικὴ ἐκπομπὴ τῆς ΕΡΤ «Σήμερα εἶναι Κυριακή».
Τὸ 1978 ξεκίνησε τὴν ἔκδοση τῶν «Ἁπάντων» τοῦ Ἀλ. Παπαδιαμάντη σὲ κριτικὴ ἔκδοση τοῦ Ν. Δ. Τριανταφυλλόπουλου, ἱδρύοντας τὸν ἐκδοτικὸ οἶκο «Δόμος», τὸν ὁποῖο διευθύνει μέχρι σήμερα. Τὸ 1986 ἵδρυσε σεμινάριο μὲ τὸν τίτλο «Θεολογικὸ ἐργαστήριο», στὸ ὁποῖο παραδίδει μαθήματα θεολογίας. Εἶναι συγγραφέας βιβλίων θεολογικοῦ περιεχομένου καὶ ἔχει δημοσιεύσει ἄρθρα σὲ περιοδικὰ καὶ συλλογικοὺς τόμους. Εἶναι πατέρας τριῶν παιδιῶν.