ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΓ. ΕΥΧΕΛΑΙΟΥ

ΠΡΟΛΟΓΙΖΕΙ Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ κ. ΣΥΜΕΩΝ

ΕΝ ΠΛΩ
€9,00 €10,00

Ἕνα ἐκ τῶν ἁγίων Μυστηρίων τῆς Ἐκκλησίας μας εἶναι καί τό Εὐχέλαιο. Τελεῖται σταθερά κάθε Μεγάλη Τετάρτη στούς Ἱερούς Ναούς μας καί ἐκτάκτως, ὅταν κρίνεται ἀναγκαῖο ἀπό τούς ἐφημερίους μιᾶς ἐνορίας. Τό μυστήριο τελεῖται καί στά σπίτια τῶν πιστῶν, ὅταν ἀσθενεῖ κάποιο ἀπό τά μέλη τῆς οἰκογένειας. Στά σπίτια τῶν χριστια­νῶν συνηθίζεται νά τελεῖται τό μυστήριο καί κατά τή διάρκεια τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς. 

Ἡ  Ἀκολουθία τοῦ Εὐχελαίου εἶναι ἀπό τίς πλέον ἐκτενεῖς καί ἡ ἔκτασή της ἀναγκάζει πολλούς ἱερεῖς νά τήν περικόπτουν. Ἡ ἔκδοση αὐτή, πού βασίζεται στή χειρόγραφη παράδοση καί παραδίδει αὐθεντικότερη μορφή τῆς Ἀκολουθίας, ἐπιτρέπει στόν λειτουργό τήν εὐχερέστερη τέλεση τοῦ μυστηρίου. Ἐπιπλέον, ἡ Ἀκολουθία γίνεται καί συντομότερη ἐπειδή οἱ εὐχές εἶναι μικρότερης ἔκτασης ἐν συγκρίσει πρός αὐτές τῶν νεωτέρων ἐκδόσεων, οἱ ὁποῖες εἶναι κατά πολύ ἐκτενέστερες λόγω προσθηκῶν. 

Ἡ ἔκδοση αὐτή στη­­ρίχθηκε στή μελέτη τοῦ μα­καριστοῦ καθηγητοῦ τῆς Λειτουργικῆς στή Θεολογική Σχολή τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ἰωάννου Μ. Φουντούλη καί φιλοδοξεῖ νά συντελέσει σέ ἕναν ὁμοιόμορφο τρόπο τελέσεως τοῦ Μυ­στηρίου.