ΜΕ ΤΗ ΛΥΡΑ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΕΝ ΠΛΩ
€13,50 €15,00


Τό βιβλίο αὐτό μᾶς πα­ροτρύνει νά ἀνάψουμε ἕνα «λύχνο θείου φωτός». Μ' αὐτό τόν λύχνο θά δοῦμε καί θά διαβάσουμε τριά­ντα τρία δοκίμια πάνω σέ θέματα πνευ­ματικῆς ζωῆς. Θά ἀκούσουμε μία φωνή νά μᾶς καλεῖ: «Ἀδάμ, πού εἶ;» καί στή συνέχεια θά στρέψουμε γύρω μας καί θά δοῦμε τόν οὐρανό, τήν γῆ, τήν θάλασσα, ὅλα νά ὑμνοῦν τόν Δημιουργό τοῦ σύμπαντος κό­σμου. Θά ἀκούσουμε στίς ἑπόμενες σελίδες τούς Προφῆτες καί θἄρθει καί ὁ στοχασμός, ἡ ἐνατένιση τοῦ Θεοῦ. Ὅμως θά αἰσθανθοῦμε τίς ἀδυναμίες, τόν πόνο μας, τίς ἁμαρτίες μας, τόν θάνατο καί τότε θά σκεφθοῦμε τήν λύτρωση, τό θεῖον ἔλεος, τήν ἀνάσταση, τήν αἰω­νιότητα.
Θά ᾽χουμε, βέβαια, ἀνάγκη ἡσυχίας καί ἀπόκτησης τῆς χαρᾶς. Καί ἀσφαλῶς στήν Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ πού ἔχει ἁγιαστική δύναμη καί εἶναι ἀκλόνητη μέ ἐξαιρετική ποιμαντική διακονία, ἐκεῖ θά βροῦμε τήν ἀγάπη καί τό φάρμακο τῆς ἀθανασίας. Ἔτσι θά κατα­λάβουμε τήν διαφορά θείου καί ἀνθρώπινου νόμου καί τήν θέση τῶν ἐπιστημονικῶν ἐπιτευγμάτων. Μποροῦμε τότε νά πραγματώσουμε τήν θέωσή μας καί νά πληρωθεῖ ἡ ψυχή μας ἀπό Ἅγιο Πνεῦμα.  

Λεπτομέρειες προϊόντος:

Αριθμός σελίδων: 304

Διαστάσεις: 14 Χ 21

ISBN: 978-960-619-156-5

Κωδικός: 20494