Μεταλληνός π. Γεώργιος

Ο πρωτοπρεσβύτερος π. Γεώργιος Δ. Μεταλληνός (1940-2019) γεννήθηκε στην Κέρκυρα, όπου τελείωσε το γυμνάσιο.

Έλαβε τα πτυχία θεολογίας (1958-1962) και φιλολογίας (1964-1967) στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατά τα έτη 1969-1975 σπούδασε θεολογία, φιλολογία, φιλοσοφία, ιστορία και κοινωνιολογία στην Δυτική Γερμανία (Bόννη και Κολωνία). Το 1971 εισήλθε στις τάξεις του Κλήρου στην Γερμανία. Είναι διδάκτορας θεολογίας στην Αθήνα και φιλοσοφίας και ιστορίας στην Κολωνία.

Από το 1984 ήταν καθηγητής στη Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Διετέλεσε κοσμήτορας της Θεολογικής Σχολής από το 2004 έως το 2007, οπότε και αφυπηρέτησε.

Υπηρέτησε ως κληρικός στον πανεπιστημιακό Ναό Άγιος Αντύπας της Οδοντιατρικής Σχολής Αθηνών. Μέλος πολλών επιστημονικών συλλόγων και εκορόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος και της Κύπρου σε συνέδρια.