Μιουζ Στήβεν

Ο Στήβεν Μιούζ (Stephen Muse) είναι θεολόγος (M. Div., Princeton Theological Seminary) και ψυχολόγος (Ph. D., Loyola University of Maryland στην Ποιμαντική Συμβουλευτική), με μεταδιδακτορικές σπουδές για τον γάμο και την οικογένεια στο Πανεπιστήμιο της Georgia. Είναι μέλος της American Association of Pastoral Counselors και της International Academy of Behavioral Medicine, Counseling and Psychotherapy, καθώς και εγκεκριμένος επόπτης της American Association for Marriage and Family. Εργάζεται ως σύμβουλος και οικογενειακός θεραπευτής. Παράλληλα διδάσκει και παρέχει εποπτεία σε στρατιωτικούς κληρικούς στο ποιμαντικό πρόγραμμα στήριξης οικογένειας του αμερικανικού στρατού. Διευθύνει το Pastoral Counselor Training Program and Clinical Services του D.A & Elisabeth Turner Ministry Resource Center του Pastoral Institute στο Columbus της Georgia.

Εξαντλημένο