Μπαλάν Ιωαννίκιος

Ο Ιερομόναχος Ιωαννίκιος Μπαλάν (1930-2007) γεννήθηκε και έζησε στη Ρουμανία. Εισήλθε στις τάξεις του μοναχισμού στα 19 του χρόνια (1949) και έκτοτε υπηρέτησε τη Ρουμανική Εκκλησία από πολλές θέσεις. Παρήγαγε πολύπτυχο συγγραφικό έργο (θεολογία, αγιολογία, ιστορία κ.α.), ενώ με τις ομιλίες και τα κηρύγματά του ανέπτυξε πλούσια ποιμαντική δράση. Το 1990 αποσύρθηκε στη Μονή της μετανοίας του (Μονή της Σιχάστρια) και ασχολήθηκε πιο εντατικά με τη μελέτη του ρουμανικού μοναχισμού και της ιστορίας του.  Γνώρισε προσωπικά και συνδέθηκε πνευματικά με πολλές από τις αγιασμένες μορφές των αναχωρητικών τόπων της πατρίδας του, και συνέταξε πολύτιμα έργα-μαρτυρίες περί αυτών.

ΕΚΠΤΩΣΗ 10%