Η ΑΓΓΛΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΚΡΗΤΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ

ΣΤΑΥΡΙΝΟΥ ΜΙΡΑΝΤΑ

ΔΟΜΟΣ
€6,39 €10,65


Το κρητικό ζήτημα αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα κεφάλαια της ελληνικής πολιτικής και διπλωματικής ιστορίας του 19ου αιώνα. Το θέμα "Η Αγγλική πολιτική και το Κρητικό ζήτημα, 1839-1841", παρουσιάζει μία "κινητικότητα" σε διαφορετικά επίπεδα, τα οποία δεν ήταν δυνατόν να καλυφθούν συγχρόνως από την παρούσα μονογραφία. Το Κρητικό ζήτημα στη χρονική περίοδο που μελετάμε, συνδυάζεται με τη γενικότερη πολιτική του ευρωπαϊκών δυνάμεων απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, εφόσον εκδηλώθηκε ως παρακολούθημα των τάσεων διάλυσης και συντήρησής της στο πλαίσιο του Ανατολικού ζητήματος. Κατά συνέπεια, εξετάζεται ενταγμένο στα ιστορικά γεγονότα της εποχής του και συγκεκριμένα στη β' τουρκοαιγυπτιακή σύγκρουση, για τη διευθέτηση της οποίας η Μ. Βρετανία διαδραμάτισε πρωταρχικό ρόλο. Για το λόγο αυτό κρίθηκε σκόπιμο να προηγηθεί η ανασκόπηση των διεθνών σχέσεων της β' ανατολικής κρίσης των ετών 1839-1841, για να κατανοηθεί η ιδιάζουσα σημασία της Κρήτης στον ανταγωνισμό των δυνάμεων στο χώρο της ανατολικής Μεσογείου.

Λεπτομέρειες προϊόντος:

Αριθμός σελίδων: 208

Διαστάσεις: 22x15

Κωδικός: 01-000-020