ΜΕΤΑΚΕΝΩΣΙΣ

ΑΚΡΙΤΑΣ
€22,00

ΕΛΛΑΔΑ - ΟΡΘΟΔΟΞΙΑ - ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΟΡΑΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΟ

 

Στο προσκήνιο της έρευνας του βιβλίου αυτού βρίσκονται ο Αδαμάντιος Κοραής και ο Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ Οικονόμων, στη σκέψη και τη δράση των οποίων αντικατοπτρίζεται με ευκρίνεια η αμφίσημη αντίδραση του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας στο ρεύμα του Διαφωτισμού, που εισορμούσε κατά την εποχή τους από τη Δυτική Ευρώπη, ως πρόκληση και ευκαιρία συνάμα. Με βασικό επιχείρημα, ότι η απελευθέρωση προϋπόθετε τον φωτισμό του λαού και ακόμη ότι τα "φώτα της Ευρώπης" είναι ελληνικά σε εξορία, ο Κοραής συνιστούσε τον επαναπατρισμό τους, που θα ήταν μια "ΜΕΤΑΚΕΝΩΣΙΣ*" "από τα κοφίνια των αλλογενών εις τα κοφίνια των Ελλήνων". Ο Οικονόμος έβλεπε μεν την ανάγκη φωτισμού του Γένους, προέκρινε όμως ως πηγή του φωτός την Ορθοδοξία μάλλον παρά τον δυτικό Διαφωτισμό...