Παύλος Πατριάρχης Σερβίας

Ὁ Πατριάρχης Σερβίας Παῦλος (Stojčević) γεννήθηκε στίς 11 Σεπτεμβρίου 1914 στό χωριό Κούτσαντσι τῆς Σλαβονίας (τωρινή Κροατία). Τό κοσμικό του ὄνομα ἦταν Γκόικο. Τελείωσε τίς πρῶτες τάξεις τοῦ γυμνασίου στήν Τούζλα καί τό ἑξαετές σεμινάριο στό Σαράγεβο τά ἔτη 1930-1936. Λίγο πρίν τήν ἔναρξη τοῦ Β´ Παγκοσμίου Πολέμου ἀποφοίτησε ἀπό τή Θεολογική Σχολή τοῦ Βελιγραδίου (1936-1941), ἐνῶ παράλληλα σπούδαζε στό Ἰατρικό Ἰνστιτοῦτο (δύο χρόνια, διακόπτοντας τίς σπουδές του ἐξαιτίας τοῦ πολέμου). Στίς ἀρχές τοῦ πολέμου, γιά νά ἐπιβιώσει, ὁ μελλοντικός Πατριάρχης Σερβίας ἐργάστηκε ὡς οἰκοδόμος στά ἐργοτάξια τοῦ Βελιγραδίου.
Τό 1948 ἐκάρη μοναχός καί ἔλαβε τό ὄνομα Παῦλος. Τά ἔτη 1949-1955 ἀνῆκε στήν ἀδελφότητα τῆς μονῆς Ράτσα στόν ποταμό Ντρίνα. Ἀπό τό μοναστήρι τῆς Ράτσα ὁ Παῦλος ἀπεστάλη γιά σπουδές στήν Ἀθήνα, ὅπου ἔμεινε ἀπό τό 1955 ἕως τό 1957.
Τό 1957 ἡ Σύνοδος τῶν Ἀρχιερέων τῆς Σερβικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας τόν ἐξέλεξε ἐπίσκοπο Ράσκας καί Πρίζρεν, γιά νά διακονήσει στό Κοσσυφοπέδιο καί τά Μετόχια.  
Τό 1988 ἡ Θεολογική Σχολή τοῦ Βελιγραδίου ἀπονέμει στόν ἐπίσκοπο Παῦλο τόν τίτλο τοῦ ἐπίτιμου διδάκτορα θεολογίας καί λίγο ἀργότερα ὁ ἴδιος τίτλος τοῦ ἀπονεμήθηκε ἀπό τή Θεολογική Ἀκαδημία τοῦ Ἁγίου Βλαδιμήρου τῆς Νέας Ὑόρκης.
Τήν 1η Δεκεμβρίου 1990 ὁ ἐπίσκοπος Παῦλος ἐξελέγη ἀπό τήν ἱερά Σύνοδο 44ος Προκαθήμενος τῆς Σερβικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Ἡ πατριαρχεία του χαρακτηριζόταν ἀπό τό ἰδιαίτερο προσωπικό του ἦθος, τή βαθιά ἀσκητικότητα καί τό φιλακόλουθο φρόνημά του, γιά τά ὁποῖα ὁ σερβικός λαός τόν ἀγάπησε ὡς γνήσιο πνευματικό του πατέρα.
Ἐκοιμήθη εἰρηνικά ἐν Κυρίῳ τόν Νοέμβριο τοῦ 2009, ἔπειτα ἀπό διετή ἀσθένεια.

Λυπούμαστε, δεν υπάρχουν προϊόντα σε αυτή τη συλλογή