ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ - ΠΑΚΕΤΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Enplo Editions
€39,90 €77,00


1. 13 βιβλία μέσα από τα οποία εξιστορείται η πολυτάραχη ζωή του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου και μερικές από τις σημαντικότερες ομιλίες του.
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Θεόδωρος Βγόντζας

2. Μαζί, η πολυτελής έκδοση: Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, του Ιερομονάχου Γρηγορίου από το ΙΕΡΟΝ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ, στην οποία πα­ρου­σιά­ζε­ται μια σχε­τι­κά ά­γνω­στη πλευ­ρά της α­γι­α­σμέ­νης ζω­ής τοῦ χρυ­σορ­ρή­μο­νος Πα­τρός. Το πα­τρι­κό εν­δι­α­φέ­ρον, η φλο­γε­ρή α­γά­πη του για το ποί­μνιό του, αλ­λά και η καρ­τε­ρία του στις α­πί­στευ­τες δο­κι­μα­σί­ες συγ­κι­νούν κά­θε α­να­γνώ­στη.


Λεπτομέρειες προϊόντος:

Κωδικός: 20174