ΘΑΥΜΑΣΤΟΣ Ο ΘΕΟΣ

Δορμπαράκης π. Γεώργιος

ΕΝ ΠΛΩ
€14,40 €18,00


Μορφές Αγiων μέσα από τη θεολογiα της λατρεiας

 

Ἡ πρωτοτυπία τῆς ἔκδοσης αὐτῆς ἔγκειται στό ὅτι προσπαθεῖ νά μᾶς φέρει σέ ἐπαφή μέ τή ζωή τῶν ἁγίων μας, μέσα ἀπό τά συναξάρια πρωτίστως τῶν Μηναίων τῆς Ἐκκλησίας, τῶν βιβλίων δηλαδή ἐκείνων πού περιλαμβάνουν τίς ἀκολουθίες τῶν ἁγίων, τοῦ ἑσπερινοῦ καί τοῦ ὄρθρου, κατά μήνα. Ἐνῶ ὑφίστανται καί διαρκῶς ἐκδίδονται πολλοί τόμοι μέ συναξάρια, τό ἀνά χεῖρας βιβλίο ἔχει τήν ἰδιαιτερότητα νά προβάλλει τούς ἁγίους μας ἀφενός μέσα ἀπό τό σύντομο σχετικά συναξάρι τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἀκολουθίας, ἀφετέρου μέσα ἀπό τήν θεολογία τῶν ἴδιων τῶν τροπαρίων καί τῶν ὕμνων τῆς ἀκολουθίας αὐτῆς.

 

Μέ ἄλλα λόγια δέν ἔχουμε σκοπό νά προσθέσουμε ἕναν ἀκόμη Συναξαριστή μέσα στόν πλοῦτο τῶν ἄλλων, ἀλλά νά δώσουμε τά καίρια στοιχεῖα τοῦ ἑορτάζοντος κάθε φορά ἁγίου μέσα ἀπό τή θέαση τοῦ ὑμνογράφου τῆς Ἐκκλησίας.


Λεπτομέρειες προϊόντος:

Αριθμός σελίδων: 488

Διαστάσεις: 17X24

Διαβάστε απόσπασμα

ISBN: 978-960-9550-86-4

Κωδικός: 20804