Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΥΜΕΩΝ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ

Συμεών, Mητροπολίτης Νέας Σμύρνης

ΕΝ ΠΛΩ
€13,50 €15,00


Εἰσαγωγή-κείμενο-μετάφραση-σχόλια

Ἡ ζωή τῶν Ἁγίων εἶναι ἡ ζωή τοῦ Χριστοῦ· εἶναι ὁ ἴδιος ὁ Θεάνθρωπος Κύριος, πού στά πρόσωπα τῶν Ἁγίων ζεῖ ἀνάμεσά μας καί παρατείνεται στούς αἰῶνες. Καί ὅπως «διά τῆς πίστεως» προσεγγίζουμε «τό μυστήριο τοῦ Χριστοῦ» μέσα ἀπό τίς σελίδες τῶν ἱερῶν Εὐαγγελίων, ἔτσι ἀκριβῶς πλησιάζουμε καί τή ζωή τῶν Ἁγίων μέσα ἀπό τούς Βίους τους, τίς θαυμαστές δηλαδή διηγήσεις τοῦ μαρτυρίου πού ὑπέστησαν ἤ τῶν ἀσκητικῶν ἀγώνων καί τῶν πνευματικῶν παλαισμάτων πού διεξήγαγαν γιά νά ζήσουν τή θεανθρώπινη ζωή τοῦ Χριστοῦ καί νά ἑνωθοῦν μαζί του.
Ὁ Βίος καί Πολιτεία τοῦ ἁγίου Συμεών τοῦ Νέου θεολόγου, πού ἔγραψε ὁ ἀφοσιωμένος μαθητής του Νικήτας ὁ Σταθάτος, εἶναι ἕνα ἁγιολογικό κείμενο ἀφθάστου πνευματικοῦ κάλλους καί κεφαλαιώδους θεολογικῆς σημασίας. Ἡ ἀνάγνωσή του μᾶς ἐπιτρέπει νά παρακολουθήσουμε ὄχι μόνο τήν ἱστορική πορεία πού ἀκολούθησε καί τήν ἐποχή στήν ὁποία ἔζησε ὁ κορυφαῖος μυστικός θεολόγος τῆς Ἐκκλησίας μας, ἀλλά κυρίως τούς ἀσκητικούς ἀγῶνες πού διεξήγαγε, τήν ἐξέλιξη τῆς ἐν Χριστῷ τελειώσεώς του καί τίς ὑψηλότατες πνευματικές καταστάσεις στίς ὁποῖες ἔφθασε, ἐλλαμπόμενος ἀπό τό ἄκτιστο φῶς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τοῦ ὁποίου κοινωνός εἶχε ἀναδειχθεῖ.


Λεπτομέρειες προϊόντος:

Αριθμός σελίδων: 464

Διαστάσεις: 14Χ20.5

ISBN: 978-960-619-060-5

Κωδικός: 20466