Ταχιάος Αντώνιος-Αιμίλιος

Ο Αντώνιος-Αιμίλιος Ν. Ταχιάος διετέλεσε καθηγητής της Ιστορίας και Γραμματείας των Σλαβικών Ορθοδόξων Εκκλησιών της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Είναι αντεπιστέλλον μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, αλλοδαπό μέλος της Σερβικής Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών και της Βουλγαρικής Ακαδημίας Επιστημῶν. Έχει τιμηθεί με το Διεθνές Βραβείο της Ακαδημίας Επιστημών της Σλοβακίας. Είναι επίσης επίτιμο μέλος της Ενώσεως Σλαβολόγων Βουλγαρολόγων της Βουλγαρίας και του Ομίλου Βυζαντινολόγων της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημῶν στην Αγία Πετρούπολη, κατέχει δε τέσσερα διπλώματα επιτίμου διδάκτορα ξένων Ανωτάτων Σχολών. Διετέλεσε ιδρυτής και πρόεδρος της Ελληνικῆς Εταιρείας Σλαβικών Μελετών (1975-2005) και του Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου του Αίμου (1989-1997). Υπήρξε το 1975 ιδρυτής και παραμένει διευθυντής της ξενόγλωσσης διεθνούς συνεργασίας επιστημονικής επετηρίδας Cyrillomethodianum, της οποίας έχουν εκδοθεί 19 τόμοι. Το επιστημονικό του έργο αναφέρεται στις πνευματικές και πολιτιστικές σχέσεις των Σλάβων με τον ελληνικό κόσμο του Βυζαντίου. Είναι πρόεδρος του Κέντρου Μελέτης Πολιτιστικής Κληρονομίας Κυρίλλου και Μεθοδίου.

ΕΚΠΤΩΣΗ 50%