Τζουλιάνα Σμέμαν

Ἡ σύζυγος τοῦ π. Ἀλεξάνδρου Σμέμαν, Τζουλιάνα Σμέμαν, πού οὐσιαστικά ἐμφανίζεται σέ κάθε σελίδα τῶν ἡμερολογίων ὡς ἡ πολυαγαπημένη του «Λ.» (ἀπό τό ὑποκοριστικό του ὀνόματός της, Λιάνα), ἔχει ἐπιλέξει, ἐπιμεληθεῖ καί μεταφράσει μέ πολλή προσπάθεια τό ὑλικό πού περιλαμβάνεται στο βιβλίο «ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ».