ΟΙ ΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

Iερομόναχος Γρηγόριος

ΙΕΡΟΝ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
€4,00 €4,50


Στὸ βι­βλίο αὐ­τὸ πα­ρου­σιά­ζον­ται οἱ λό­γοι τοῦ Χρι­στοῦ ἐ­πὶ τοῦ Σταυ­ροῦ, κα­θὼς καὶ κά­ποι­οι λό­γοι Του λί­γο πρὶν ἀ­πὸ τὸ Πά­θος καὶ με­τὰ τὴν Ἀ­νά­στα­ση. Ἀ­να­λύ­ον­ται μὲ σύν­το­μα πα­τε­ρι­κὰ σχό­λια, καὶ το­πο­θε­τοῦν­ται στὴν κα­θη­με­ρι­νὴ ζωὴ τοῦ πι­στοῦ. Βι­βλίο ὠ­φέ­λι­μο γιὰ ὅ­λους.


Λεπτομέρειες προϊόντος:

Αριθμός σελίδων: 56

Διαστάσεις: 14Χ21

ISBN: 978-618-5138-12-7

Κωδικός: 03-000-22