Ο ΙΕΡΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ

Iερομόναχος Γρηγόριος

ΙΕΡΟΝ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
€10,80 €12,00


Μία βι­ο­γρα­φία τοῦ Ἁ­γίου στὴν ὁ­ποία τὸ κύ­ριο βά­ρος δί­νε­ται στὶς ἐ­πι­στο­λές του ἀ­πὸ τὴν ἐ­ξο­ρία. Πα­ρου­σιά­ζε­ται μιὰ σχε­τι­κὰ ἄ­γνω­στη πλευ­ρὰ τῆς ἁ­γι­α­σμέ­νης ζω­ῆς τοῦ χρυ­σορ­ρή­μο­νος Πα­τρός. Τὸ πα­τρι­κὸ ἐν­δι­α­φέ­ρον, ἡ φλο­γε­ρὴ ἀ­γά­πη του γιὰ τὸ ποί­μνιό του, ἀλ­λὰ καὶ ἡ καρ­τε­ρία του στὶς ἀ­πί­στευ­τες δο­κι­μα­σί­ες συγ­κι­νοῦν κά­θε ἀ­να­γνώ­στη.


Λεπτομέρειες προϊόντος:

Αριθμός σελίδων: 258

Διαστάσεις: 14Χ21

ISBN: 978-618-5138-14-1

Κωδικός: 03-000-23