ΕΚΑΤΟ ΚΗΡΥΓΜΑΤΑ

Ζηζιούλας Ιωάννης (Mητροπολίτης Περγάμου)

ΑΡΤΟΣ ΖΩΗΣ
€27,00 €30,00


Τό κήρυγμα εἶναι «ἱερουργία» (Ρωμ 15:16). Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ διαφέρει ἀπό κάθε μορφή ἀνθρωπίνου λόγου, γιατί στοχεύει στή μεταφορά στόν ἄνθρωπο τοῦ θελήματος τοῦ Θεοῦ, στό νά ἀποκαλύψει καί μεταφέρει στόν ἄνθρωπο τό μήνυμα τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ, τή διαβεβαίωση ὅτι «ὁ Θεός μεθ’ ἡμῶν» σέ κάθε περίπτωση τῆς ζωῆς μας. Αὐτό ἰσχύει ἰδιαίτερα, ὅταν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἀκούγεται
καί προσφέρεται στά πλαίσια τῆς Θείας Λειτουργίας, στήν ὁποία ὁ Λόγος «σαρκοῦται» καί προσφέρεται στόν ἄνθρωπο πρός κοινωνίαν. Στά πλαίσια αὐτά τό κήρυγμα πρέπει νά προσφέρεται μέ δέος καί προσοχή ὥστε νά μή διαταράξει τή λατρευτική ἀτμόσφαιρα πού δημιουργεῖ ἡ Θεία Λειτουργία.

Μητροπολίτης Περγάμου Ἰωάννης


Λεπτομέρειες προϊόντος:

Αριθμός σελίδων: 744

ISBN: 978-960-8053-86-1

Κωδικός: 25-80561