dwra_diagwnismou

ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΡΙΑ - ΔΩΡΑ

Η εταιρεία με την επωνυμία «ΜΠΙΛΑΛΗΣ Γ. - ΚΑΡΑΒΑΝΗΣ Α. Ο.Ε» και το διακριτικό τίτλο «ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΝ ΠΛΩ» (εφεξής «διοργανώτρια εταιρεία»), με έδρα την Αθήνα, διοργανώνει προωθητική ενέργεια («διαγωνισμό») στο e-shop της.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η αγορά προϊόντος.

Στην κλήρωση συμμετέχουν αυτομάτως όλοι όσοι έχουν προχωρήσει σε αγορές άνω των 30€ στο site www.enploeditions.gr από τις 04/02/2022 μέχρι και τις 30/04/2022. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται τους όρους που έχουν αναρτηθεί στο παρόν e-shop. 

Τα δώρα του διαγωνισμού θα είναι δέκα (10) και αντιστοιχεί ένα σε καθένα από τους νικητές του διαγωνισμού. Τα δώρα* είναι προσωπικά και οι νικητές του διαγωνισμού δεν έχουν το δικαίωμα ανταλλαγής τους με χρήματα ή άλλα προϊόντα.

 

1. Ένα MacBook Air Apple M1 Chip - 256GB, αξίας 1179 €

2. Δύο Tablets Samsung Galaxy Tab A8 WiFi 32GB αξίας 229 €/τμχ

3. Τρεις Κάμερες Canon Instant Camera Zoemini S2 Dark Teal αξίας 189 €/τμχ

4. Τέσσερα Smartwatches Amazfit GTS 2e Μαύρο αξίας 149 €/τμχ

 * Τα δώρα δύναται να διαφέρουν ως προς το χρώμα του μοντέλου

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι κάτω από 18 θα πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση συμμετοχής από το γονέα ή κηδεμόνα και στην περίπτωση που κληρωθεί ως νικητής η παραλαβή θα πρέπει να γίνει από το γονέα ή κηδεμόνα που έδωσε συγκατάθεση για τη συμμετοχή.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Από το διαγωνισμό εξαιρούνται τα στελέχη και οι υπάλληλοι/εργαζόμενοι της εταιρείας «ΜΠΙΛΑΛΗΣ Γ. - ΚΑΡΑΒΑΝΗΣ Α. ΟΕ» καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω φυσικών προσώπων εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι και τον δεύτερο (β) βαθμό.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ- ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν προχωρήσει σε online αγορές άνω των 30€ στο e-shop www.enploeditions.gr.  Oι πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος έχουν δικαίωμα απεριόριστων συμμετοχών ανά αγορά άνω των 30€.

Οι αγορές πρέπει να έχουν γίνει από 04/02/2022 μέχρι και τις 30/04/2022. 

ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ

Η κανονισμένη κλήρωση για τις 11/05/2022 στις 12μ, στο βιβλιοπωλείο Εν Πλω, παρουσία της συμβολαιογράφου κ. Κατερίνας Παπαχρήστου, αναβάλλεται, λόγω έκτακτου ζητήματος υγείας, για την Τετάρτη 25 Μαϊου στις 12 το μεσημέρι. Κατά τη διαδικασία κλήρωσης θα αναδειχθούν δέκα (10) νικητές και δέκα (10) επιλαχόντες.

Ευχαριστούμε για την κατανόηση.

Αν για οποιοδήποτε λόγο είναι αδύνατη η διεξαγωγή της προαναφερθείσας ηλεκτρονικής κλήρωσης κατά την προαναφερόμενη ημέρα και ώρα, η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα και την ώρα αυτής. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης του νικητή και των επιλαχόντων

Η ενημέρωση του κάθε νικητή θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (email), sms & viber από τη διοργανώτρια εταιρεία καθώς και στην αρχική ανάρτηση του διαγωνισμού στην ιστοσελίδα www.enploeditions.gr, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) εργάσιμων ημερών από την διεξαγωγή της κλήρωσης και την ανάδειξή τους, χωρίς να απαιτείται κάποια επιπλέον ενέργεια αποδοχής από τους χρήστες.

Η διοργανώτρια εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση τυχόν άκαρπης προσπάθειας επικοινωνίας με το νικητή/αναπληρωματικό και διατηρεί το δικαίωμα να αποδώσει το Δώρο στους αναπληρωματικούς τους - ή και να το ακυρώσει. Το δώρο είναι προσωπικό, δε μεταβιβάζεται και δεν ανταλλάσσεται με άλλα δώρα.

ΡΗΤΗ ΔΗΛΩΣΗ – ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ – ΑΠΟΔΟΧΗ

Όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται όλους τους όρους συμμετοχής στην κλήρωση καθώς και τους όρους Πολιτικής Απορρήτου της Διοργανώτριας Εταιρείας. Όποιος εκ των συμμετεχόντων δεν αποδέχεται τους όρους αυτούς, ολικά ή μερικά, ενημερώνει τη Διοργανώτρια Εταιρεία με e mail, η οποία τον διαγράφει από τον κατάλογο των συμμετεχόντων και συνεπώς και της κλήρωσης, αλλά και από τη βάση δεδομένων που διατηρεί η Διοργανώτρια για περαιτέρω προωθητικές ενέργειες.

Όλοι οι συμμετέχοντες αναγνωρίζουν, δηλώνουν και αποδέχονται ρητώς και ανεπιφύλακτα ότι:
1. Τα προσωπικά τους στοιχεία είναι ακριβή και αληθή.
2. Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
3. Η προσωπικότητά τους δεν προσβάλλεται ούτε μειώνεται καθ' οιονδήποτε τρόπο από τη συμμετοχή τους στην ως άνω κλήρωση.
4. Δεν προσβάλλουν προσωπικά δεδομένα ή το δικαίωμα της προσωπικότητας οποιουδήποτε τρίτου.
5. Ρητώς συναινούν στο να χρησιμοποιήσει η Διοργανώτρια τα προσωπικά τους στοιχεία με σκοπό την συμμετοχή τους στην κλήρωση.
6. Παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότησή τους στη Διοργανώτρια Εταιρεία για την προβολή του διαγωνισμού και της κλήρωσης ως και τα ονόματα των νικητών και των επιλαχόντων, στην επίσημη ιστοσελίδα https://enploeditions.gr αλλά και στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.
7. Παρέχουν τη συγκατάθεση και εξουσιοδότηση για τη διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, χωρίς την υποχρέωση πρότερης ενημέρωσης ή καταβολής αποζημίωσης. Η Διοργανώτρια Εταιρεία επίσης διατηρεί το δικαίωμα δημοσίευσης οπτικοακουστικού υλικού από την κλήρωση και την απόδοση των δώρων (π.χ. φωτογράφιση με το αποκτηθέν δώρο).
8. Η συμμετοχή στην κλήρωση συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των συγκεκριμένων και μόνο δώρων.
9. Η συμμετοχή στην κλήρωση συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων.
10. Παραιτείται από κάθε δικαστική ή εξώδικη ενέργεια κατά της Διοργανώτριας Εταιρείας σε περίπτωση που η τελευταία κρίνει ότι ο συμμετέχων πρέπει να διαγραφεί από την Προωθητική Ενέργεια για τους λόγους που αναφέρονται στους παρόντες «Όρους Διαγωνισμού και Κλήρωσης»