ΓΙΝΕΣΘΕ ΕΤΟΙΜΟΙ

Iερομόναχος Γρηγόριος

ΙΕΡΟΝ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
€2,55 €3,19


 

Μια προσέγγιση στο μυστήριο του θανάτου

Τὸ βε­βαι­ό­τε­ρο γε­γο­νὸς στὴν πο­ρεία τῆς ζω­ῆς τοῦ ἀν­θρώ­που εἶ­ναι ὁ θά­να­τος, καὶ γι᾽ αὐ­τὸ εἶ­ναι ἀ­πα­ραί­τη­τη ἡ σω­στὴ προ­ε­τοι­μα­σία καὶ ἀν­τι­με­τώ­πι­σή του. Τὸ τεῦ­χος αὐ­τὸ ἀ­πο­τε­λεῖ μιὰ προσ­έγ­γι­ση στὸ μυ­στή­ριο αὐ­τὸ τῆς με­τα­βά­σε­ως ἀ­πὸ τὴν πρόσ­και­ρη στὴν αἰ­ώ­νια ζωή.


Λεπτομέρειες προϊόντος:

Αριθμός σελίδων: 64

Διαστάσεις: 12Χ16

ISBN: 978-960-89067-8-5

Κωδικός: 03-89067-8