ΕΞ ΥΔΑΤΟΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: ΙΩΣΗΦ ΡΟΗΛΙΔΗΣ

ΔΟΜΟΣ
€13,50 €15,00
Σὲ μιὰ ἐποχὴ ποὺ τὰ μυστήρια τοῦ Βαπτίσματος καὶ τοῦ Χρίσματος ἔχουν καταντήσει μιὰ ἰδιωτικὴ-ἀτομικὴ ὑπόθεση, μιὰ τελετὴ στὴν ὁποία παρευρίσκονται κατόπιν ἀτομικῆς προσκλήσεως λίγοι συγγενεῖς καὶ φίλοι, ἀποκομμένα ἀπὸ τὸ μυστήριο τῆς Εὐχαριστίας καὶ ἀπὸ τὴν κοινωνικὴ-εὐχαριστιακὴ συνείδηση τῆς Ἐκκλησίας, ἔρχεται τὸ βιβλίο αὐτὸ νὰ μᾶς ὑπενθυμίσει πρωταρχικὰ τὴν ἀρχαία πράξη καὶ τάξη τῆς Ἐκκλησίας, τὴ συνεχῶς ὅμως καὶ πάντοτε παρούσα δυνάμει καὶ ἀληθείᾳ, παρὰ τὴν ἱστορικὴ ἀλλοτρίωσή της. Καὶ ὁ λόγος αὐτὸς τῆς ἀρχαίας Παράδοσης μᾶς λέει πὼς καὶ τὸ Βάπτισμα καὶ τὸ Χρίσμα, καὶ ὁποιαδήποτε ἄλλη ἁγιαστικὴ ἐνέργεια, δὲν εἶναι μιὰ ἰδιωτικὴ ὑπόθεση ποὺ ἀφορᾶ τὴν ἀτομική μας εὐσέβεια στὴν καλύτερη περίπτωση, ἢ τὸ κοινωνικό μας status καὶ αὐτοπροσδιορισμὸ στὴ χειρότερη, ἀλλὰ εἶναι ἑνοποιὲς τῆς Ἐκκλησίας ἐνέργειες καὶ ἀφοροῦν ὅλο τὸ πλήρωμα ποὺ συμμετέχει στὴν εὐχαριστιακὴ σύναξη τοῦ Βαπτίσματος ἢ τοῦ Γάμου..