Η ΖΩΗ ΤΩΝ ΑΓΙΩΝ: βιβλίο με 13 CD + δωρεάν μεταφορικά

Θαυμαστός ὁ Θεός ἐν τοῑς ἁγῖοις Αὐτοῦ

ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
€28,90


ΜΗΝΟΛΟΓΙΟ (ΜΑΡΤΥΡΟΛΟΓΙΟ - ΑΓΙΟΛΟΓΙΟ)

Το Συναξάρια, η Αξιστόριση δηλαδή τῆς ζωῆς τῶν χιλιάδων αγίων, εἶναι ἡ πραγματική Ιστορία τῆς σχέσης τους με τον Θεό όπως την έχει ζήσει ἡ Ἐκκλησία καί μᾶς τὴν έχει παραδώσει γραπτώς. Οἱ Ἅγιοι εἶναι συμπολίτες τῶν ἀγγέλων καὶ ἀδελφοῦ τοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος ὡς ἥλιος ἀντανακλᾶται ἐπάνω τους, εμφανιζόμενος μέσω αὐτῶν ἄπειρες φορές με μοναδικό τρόπο κάθε φορά. Οι Άγιοι που κατοικοῦν ἤδη στην Άνω Ιερουσαλήμ. στη «Χώρα των Ζώντων», στην πόλη τοῦ Βασιλέως τοῦ μεγάλου, εἶναι ζωντανή παραδείγματα και φόροι έμπνευσης για τον καθένα που επιθυμεί να ζήσει κατά τις εντολές Του.


ΤΡΙΩΔΙΟ ΚΑΙ ΠΕΝΤΗΚΟΣΤΑΡΙΟ

"Νικηφόρου Καλλίστου τοῦ Ξανθοπούλου Συναξάρια, εἰς τὰς ἐπισήμους ἑορτὰς τοῦ Τριωδίου μίαν έκαστην αὐτῶν αἰτιολογοῦντα, πῶς καὶ πότε το κατ᾿ ἀρχάς γέγονε και δι ἣν αἰτίαν οὕτω νῦν ἔχουσι, καὶ παρὰ τῶν ἁγίων καὶ Θεοφόρων πατέρων ετάχθησαν. ἀρχόμενα ἀπὸ τοῦ Τελώνου καί τοῦ Φαρισαίου, και καταλήγοντα μέχρι τῶν Ἁγίων Πάντων».

Η παρούσα ηχητική μεταφορά το καθιστά ακόμη πιο εύχρηστο για όλους, δεδομένου ότι με τα σύγχρονα μέσα μπορεῖ κανεὶς νὰ τὸ ἀκούσει παντοῦ. Ἐπαναλαμβάνοντας τη ρήση τοῦ ὁσίου Νείλου τῆς Σάρα λέγω: «Προσεύχομαι ὑπὲρ τῶν ἀναγνωστῶν ἀκροατῶν, διὰ νὰ εὕρουν Έλεος. Εγώ είμαι αμαρτωλός καί ἄθλιος καὶ ἀνίκανος διά κάτι καλό, ἀλλ' όμως ἐπιθυμῶ την σωτηρία τῶν ἀδελφῶν μου».

-Γέρων Μακάριος Μαρουδάς

 Περιέχει επίσης και βιβλίο-Αγιολόγιο με τα ονόματα των εορταζόντων αγίωνΛεπτομέρειες προϊόντος:

Διαστάσεις: 30x14.5

Κωδικός: 24021