Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ

Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ

Η ΙΕΡΩΣΥΝΗ


Συγγραφέας: Iερομόναχος Γρηγόριος

ISBN: 978-960-9903-47-9
Μαλακό εξώφυλλο
Εκδοτικός οίκος: ΙΕΡΟΝ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
Διαστάσεις: 14Χ21
Αριθμός σελίδων: 352
Κωδικός : 03-99034-7

€11,00 €9,90

Ἡ Ἱ­ε­ρω­σύ­νη, ἐ­νῶ τε­λεῖ­ται στὴν γῆ, ἀ­νή­κει στὰ ἔρ­γα τῶν οὐ­ρα­νί­ων Δυ­νά­με­ων. Σκο­πός της εἶ­ναι νὰ θε­ο­ποι­ή­ση τὸν ἄν­θρω­πο, νὰ τὸν ἀ­νε­βά­ση στὴν οὐ­ρά­νια μα­κα­ρι­ό­τη­τα. Τὸ βι­βλίο αὐ­τὸ ἀ­να­λύ­ει σὲ βά­θος τὴν ἱ­ε­ρα­τι­κὴ δι­α­κο­νία, ὅ­πως μᾶς τὴν πα­ρέ­δω­σε ὁ Ἰ­η­σοῦς Χρι­στός, καὶ σχο­λιά­ζει βῆ­μα πρὸς βῆ­μα τὶς χει­ρο­θε­σί­ες καὶ χει­ρο­το­νί­ες τῶν κλη­ρι­κῶν. Στη­ρί­ζε­ται πάν­το­τε στὸν ἀ­πλα­νῆ καὶ θε­ο­φώ­τι­στο λό­γο τῶν ἁ­γί­ων Πα­τέ­ρων. Ἐγ­χει­ρί­διο ἀ­πα­ραί­τη­το γιὰ κά­θε ἱ­ε­ρω­μέ­νο καὶ γιὰ ὅ­ποι­ον ἐν­δι­α­φέ­ρε­ται νὰ με­λε­τή­ση τὸ μέ­γα μυ­στή­ριο τῆς Ἱ­ε­ρω­σύ­νης.

Εγγραφείτε στο newsletter μας!

Εγγραφείτε στο newsletter μας και ενημερωθείτε πρώτοι για νέες κυκλοφορίες, προσφορές και εκδηλώσεις!