Η ΠΑΡΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΑΣΩΤΟΥ ΥΙΟΥ

Iερομόναχος Γρηγόριος

ΙΕΡΟΝ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
€8,10 €9,00


 

Σχόλια υπό το φως των Αγίων Πατέρων

Ἡ πα­ρα­βο­λὴ αὐ­τὴ ἀ­πο­κα­λύ­πτει τὴν ἄ­πει­ρη εὐ­σπλαγ­χνία τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν δύ­να­μη τῆς με­τα­νοί­ας. Σὲ μία ἀ­νά­λυ­ση βῆ­μα πρὸς βῆ­μα, πα­ρα­κο­λου­θοῦ­με τὴν πο­ρεία τοῦ ἁ­μαρ­τω­λοῦ ἀ­πὸ τὴν ἀ­να­χώ­ρη­σή του μα­κριὰ ἀ­πὸ τὸν Θεὸ μέ­χρι τὴν ἐ­πι­στρο­φὴ καὶ ἀ­πο­κα­τά­στα­σή του.


Λεπτομέρειες προϊόντος:

Αριθμός σελίδων: 104

Διαστάσεις: 14Χ21

ISBN: 978-960-990-342-4

Κωδικός: 03-99034-2