ΟΣΙΑ ΑΝΝΑ ΙΒΑΝΟΒΝΑ

ΜΠΟΤΣΗΣ
€6,00 €8,48
Η δια Χριστόν σαλότητα δεν είναι μια άσκηση που μπορεί εύκολα να την ενστερνιστεί και να την ακολουθήσει κανείς. Για να δυνηθεί να υποστεί τους χλευασμούς και τις καταφρονήσεις των ανθρώπων του κόσμου στη μωρία και τη σαλότητά του, ο άνθρωπος πρέπει να είναι οπλισμένος με μεγάλη πίστη και υπομονή, να έχει φτάσει ίσως στην τελειότητα και την απάθεια, να έχει απαλλαγεί εντελώς από τα φθοροποιά πάθη. Διαφορετικά δε θα μπορέσει ν' αντέξει τη σκληρή αυτήν άσκηση. Πολλοί ήταν οι άγιοι όμως που κατόρθωσαν να υπερνικήσουν τα πάθη τους, να ξεπεράσουν τον εγωισμό τους με την ταπείνωσή τους και ν' αναδειχτούν σε μεγάλους αγίους και θαυματουργούς, που για να πολεμήσουν την υπερηφάνειά τους όμως, μετά από ένα θαύμα τους έκαναν και μία σαλότητα, για να μην τους επαινέσει ο κόσμος.
Η Εκκλησία μας διαθέτει πολλούς τέτοιους αγίους. Πρώτοι απ' όλους εμφανίστηκαν ο άγιος Ανδρέας ο δια Χριστόν Σαλός κι ο άγιος Συμεών, ο επίσης δια Χριστόν σαλός. Στη συνέχεια δια Χριστόν σαλοί εμφανίστηκαν πολλοί και σε διάφορα μέρη. Μια από τις ευλογημένες αυτές ψυχές ήταν και η εδώ βιογραφούμενη οσία Αγνή, η δια Χριστόν Σαλή. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου)