Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


Συγγραφέας: Iερομόναχος Γρηγόριος

ISBN: 20df1ba47c59
Μαλακό εξώφυλλο
Εκδοτικός οίκος: ΙΕΡΟΝ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
Διαστάσεις: 14Χ21
Αριθμός σελίδων: 256
Κωδικός : 03-000-07

€9,00 €8,00

 

Συναξάριον-Θαύματα-Διδαχή Αγάπης-Υμνολογικά-Λόγοι εγκωμιαστικοί

 

Ἕ­να βι­βλίο ἀ­φι­ε­ρω­μέ­νο στὸν κο­ρυ­φαῖο Εὐ­αγ­γε­λι­στή, πο­λύ­τι­μο γιὰ κά­θε πι­στὸ ποὺ ἀ­γά­πη­σε καὶ θέ­λει νὰ τι­μή­ση τὸν ἠ­γα­πη­μέ­νο Μα­θη­τή. Πε­ρι­έ­χει τὸ Συν­α­ξά­ριο, θαύ­μα­τα, δι­δα­χὴ τοῦ Ἀ­πο­στό­λου μὲ ἑρ­μη­νεία τοῦ ἁ­γίου Νι­κο­δή­μου, πολ­λὰ ὑ­μνο­λο­γι­κὰ κεί­με­να καὶ τρεῖς ἐγ­κω­μι­α­στι­κοὺς λό­γους σὲ κεί­με­νο καὶ με­τά­φρα­ση.

 

Α. ΣΥΝΑΞΑΡΙΟΝ ΚΑΙ ΘΑΥΜΑΤΑ

1. Συναξάριον κς' Σεπτεμβρίου

2. Θαύματα και εμφανίσεις

α. Η εκπόρευσις του μάννα

β. Θεραπεία του πρωτοπαπά Νικολάου

γ. Εμφάνισις εις τον άγιον Λεόντιον

δ. Φώτισόν μου το σκότος!

ε. Διδαχή εις τον άγιον Γρηγόριον ΝεοκαισαρείαςΒ. ΔΙΔΑΧΗ ΑΓΑΠΗΣΓ. ΥΜΝΟΛΟΓΙΚΑ

1. Παρακλητικός Κανών

2. Οίκοι εικοσιτέσσαρες

3. Κανόνες Οκτώηχοι

4. Κανών ψαλλόμενος τη η' Μαΐου

5. Εγκώμια

6. Ευλογητάρια

7. Προσόμοια μετά Δοξαστικών

8. ΔοξαστικάΔ. ΛΟΓΟΙ ΕΓΚΩΜΙΑΣΤΙΚΟΙ

α. Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου

β. Αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου

γ. Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά.

Εγγραφείτε στο newsletter μας!

Εγγραφείτε στο newsletter μας και ενημερωθείτε πρώτοι για νέες κυκλοφορίες, προσφορές και εκδηλώσεις!