ΤΗΣ ΒΑΣΙΛΙΔΟΣ ΚΑΥΧΗΜΑΤΑ

ΜΕΛΩΔΗΜΑΤΑ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΩΝ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

Μελωδικό Καράβι
€7,00 €10,00


ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ "ΑΓΙΟΠΟΛΙΤΗΣ"

ΔΙΕΥΘΥΝΕΙ Ο ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ

1 Ο ΜΟΝΟΓΕΝΗΣ ΥΙΟΣ ΚΑΙ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ
2 ΤΟΙΣ ΜΑΘΗΤΑΙΣ ΣΥΝΕΛΘΩΜΕΝ
3 ΕΙΣ ΤΟ ΟΡΟΣ ΤΟΙΣ ΜΑΘΗΤΑΙΣ ΕΠΕΙΓΟΜΕΝΟΙΣ
4 ΠΑΡΕΣΤΩΣΑ ΤΩ ΣΤΑΥΡΩ ΣΟΥ ΚΥΡΙΕ
5 Η Α' ΚΑΙ Η Γ' ΩΔΗ ΤΟΥ ΜΕΓ.ΠΑΡΑΚΛ.ΚΑΝΟΝΟΣ
6 ΠΡΟΑΙΩΝΙΕ ΛΟΓΕ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ
7 Ο ΠΝΕΥΜΑΤΙ ΑΓΙΩ ΣΥΝΗΜΜΕΝΟΣ
8 ΚΥΡΙΕ ΤΟΝ ΠΑΡΑΛΥΤΟΝ
9 ΤΟ ΚΕΚΡΑΓΑΡΙΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΚΟΛΟΥΘΙΑ ΤΟΥ ΑΣΜΑΤΙΚΟΥ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ
10 ΟΠΛΟΝ ΚΡΑΤΑΙΟΤΑΤΟΝ ΚΑΙ ΕΔΩΚΑΣ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΕ
11 ΣΕΛΑΣ ΦΑΕΙΝΟΤΑΤΟΝ
12 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΗΜΕΡΟΝ
13 ΤΗΝ ΕΝ ΤΩ ΜΕΣΩ ΑΝΑΚΤΟΡΩΝ
14 ΔΩΡΕΩΝ ΤΩΝ ΕΝΘΕΩΝ
15 ΤΟΝ ΔΕΣΠΟΤΗΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΕΡΕΑ
16 ΟΣΙΕ ΤΡΙΣΜΑΚΑΡ
17 ΣΟΦΙΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ
18 ΠΑΤΕΡ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΕ
19 Η ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΓΛΩΣΣΑ ΣΟΥ
20 ΧΑΙΡΟΙΣ, ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΠΗΓΗ
21 ΤΗΝ ΛΥΡΑΝ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
22 ΔΟΞΑ ΠΑΤΡΙ, ΤΗΣ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ
23 ΚΑΙ ΝΥΝ, ΜΑΚΑΡΙΖΟΜΕΝ ΣΕ, ΘΕΟΤΟΚΙΟΝ


Λεπτομέρειες προϊόντος:

Καλλιτέχνης: ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΡΟΣ ΑΓΙΟΠΟΛΙΤΗΣ

ISBN: ΜΚ3013

Κωδικός: MK3013