ΤΟ ΠΑΘΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΡΙΣΕΩΣ

Iερομόναχος Γρηγόριος

ΙΕΡΟΝ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΑΝΟ ΚΕΛΛΙΟΝ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
€2,80 €3,19


Ἕ­να πά­θος ποὺ μᾶς τυ­ραν­νᾶ ὅ­λους, καὶ γί­νε­ται ἀ­φορ­μὴ πολ­λῶν κα­κῶν. Τὸ μι­κρὸ αὐ­τὸ τεῦ­χος πε­ρι­γρά­φει μὲ σα­φή­νεια τὰ αἴ­τια καὶ τὰ ἀ­πο­τε­λέ­σμα­τα τῆς κα­τα­κρί­σε­ως, τὴν φω­τι­σμέ­νη ἀν­τι­με­τώ­πι­ση τῶν Ἁ­γί­ων, κα­θὼς καὶ τὴν θε­ρα­πεία τοῦ πά­θους αὐ­τοῦ.


Λεπτομέρειες προϊόντος:

Αριθμός σελίδων: 64

Διαστάσεις: 12Χ16

ISBN: 978-960-890-671-6

Κωδικός: 03-000-16