ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ

Μελωδικό Καράβι
€10,00 €15,00


ΣΥΡΤΑ - ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΑ - ΤΣΑΜΙΚΑ

ΛΑΛΕΖΑΣ - ΣΤΙΓΚΑ - ΨΑΡΑΔΕΛΛΗ

ΠΑΙΖΟΥΝ: ΖΩΤΟΣ, ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ, ΠΑΠΑ, ΑΡΚΑΔΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΝΕΜΟΔΩΡΙΩΤΗΣ, ΞΥΔΕΑΣ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ


Λεπτομέρειες προϊόντος:

Καλλιτέχνης: ΜΑΚΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

Κωδικός: ΜΚ3311