ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μια κριτική της χριστιανικής Αμερικής

Χάουερβας Στάνλευ

ΕΝ ΠΛΩ
€6,40 €8,00


Μια ανίερη σχέση μεταξύ κράτους και Εκκλησίας είναι πρόδηλη στον τρόπο με τον οποίο οι Αμερικανοί χριστιανοί προσφέρουν θεολογική τεκμηρίωση στην πραγματοποίηση πολέμων σε τόπους μακρινούς, όπως του πολέμου στον Κόλπο και στο Ιράκ, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο αντιδρούν και ερμηνεύουν τρομοκρατικές ενέργειες στο εσωτερικό του αμερικανικού κράτους, όπως στην περίπτωση της 11ης Σεπτεμβρίου.

"Τόσο η χριστιανική δεξιά όσο και η χριστιανική αριστερά δεν διαφωνούν ως προς το θρησκευτικό χαρακτήρα του αμερικανικού πειράματος. Διαφωνούν μόνο ως προς το ποια γλώσσα και ποια πολιτική θεωρία θα τους επιτρέψει να εκπληρώσουν τον κοινό τους στόχο, δηλαδή να κάνουν την αμερικανική δημοκρατία όσο περισσότερο γίνεται ένα είδος φανέρωσης της Βασιλείας του Θεού".


Λεπτομέρειες προϊόντος:

Αριθμός σελίδων: 288

Διαστάσεις: 14Χ21

ISBN: 978-960-6719-04-2

Κωδικός: 20704