Ορφανίδης Νίκος

Ὁ Νίκος Ὀρφανίδης γεννήθηκε στὴν Κυθρέα τῆς Κύπρου τὸ 1949. Εἶναι ἀπόφοιτος τοῦ Παγκυπρίου Γυμνασίου (1967), πτυχιοῦχος τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν (1972) καὶ διδάκτωρ Φιλοσοφίας τοῦ Πανεπιστημίου Κρήτης, μὲ τὸ ἔργο του «Ὁ Ἑλληνικὸς Καβάφης» (1990). Εἶναι ποιητής, πεζογράφος καὶ δοκιμιογράφος. Ἀσχολήθηκε ἐπίσης συστηματικὰ μὲ τὴ μελέτη καὶ τὴν κριτικὴ τῆς λογοτεχνίας καὶ μὲ τὴ Φιλοσοφία. Τιμήθηκε μὲ Κρατικὸ Βραβεῖο Ποίησης, μὲ Κρατικὸ Βραβεῖο Διηγήματος καὶ μὲ Κρατικὸ Βραβεῖο Δοκιμίου ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας καὶ Πολιτισμοῦ τῆς Κύπρου. Τιμήθηκε ἐπίσης μὲ τὸ Βραβεῖο Ποίησης Κώστα Μόντη. Εἶναι ἐκδότης τοῦ περιοδικοῦ λογοτεχνίας καὶ κριτικῆς «Ἀκτή», ποὺ κυκλοφορεῖ ἀπὸ τὸ 1989. Ὑπηρέτησε σὲ ὅλες τὶς βαθμίδες τῆς ἐκπαίδευσης στὴν Κύπρο. Δίδαξε Φιλοσοφία στὴν Παιδαγωγικὴ Ἀκαδημία τῆς Κύπρου καὶ Νεοελληνικὴ Λογοτεχνία στὸ μεταπτυχιακὸ πρόγραμμα τοῦ Πανεπιστημίου «Νεάπολις» Πάφου. Τώρα διδάσκει Φιλοσοφία τῆς Παιδείας στὸ μεταπτυχιακὸ πρόγραμμα τοῦ τμήματος Θεολογίας τοῦ Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Διετέλεσε Ἐπιθεωρητὴς Φιλολογικῶν Μαθημάτων, Πρῶτος Λειτουργὸς Ἐκπαίδευσης, Ἀναπληρωτὴς Διευθυντὴς τοῦ Κέντρου Ἐπιστημονικῶν Ἐρευνῶν, Διευθυντὴς τοῦ Παιδαγωγικοῦ Ἰνστιτούτου καὶ Μέλος τῆς Ἐπιτροπῆς Ἐκπαιδευτικῆς Ὑπηρεσίας.