ΓΕΡΩΝ ΚΛΕΟΠΑΣ

Ο βίος, οι δοκιμασίες και η διδασκαλία του μεγάλου Ρουμάνου ασκητή

ΕΝ ΠΛΩ
€11,70 €13,00

Ο βίος, οι δοκιμασίες και η διδασκαλία του μεγάλου Ρουμάνου ασκητή γέροντα Κλεόπα (Ίλιε), που μέσα από παραστατικές αφηγήσεις και ζωντανές εικόνες της καθημερινής ζωής
καθοδηγούσε και συμβούλευε τους ανθρώπους στην πορεία τους προς την αιώνια ζωή.