ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ

Ἡ Εἰκονογραφική Παράσταση «Προσδοκῶ Ἀνάστασιν Νεκρῶν καὶ Ζωὴν τοῦ Μέλλοντος Αἰῶνος» στό Ἱερό τοῦ Ναοῦ τῆς Ὑπαπαντῆς στή Sartrouville στό Παρίσι

Λουδοβίκος Κωνσταντίνος

ΕΝ ΠΛΩ
0 αξιολογήσεις. Γίνετε πρώτος/η!
€17,10 €19,00


Ὁ  Μυστικός Δεῖπνος καὶ ἡ Ἀρχιερατική Προσευχή τοῦ Ιησοῦ, ἐνσωματώνοντας τήν σταυροαναστάσιμη θεοποιία καί θεολογία, ὅλου τοῦ ἑνοτριαδικοῦ Ἔργου τῆς Θείας Οἰκονομίας, μᾶς μυσταγωγοῦν στή θεανθρώπινη ζωή τῆς θεοομοιώσεως, τήν ὄντως ἄφατη καί ὑπεργαμήλια καί ἀτελεύτητη.

Ἡ  Θεία Εὐχαριστία καί Μετάληψη καί ἡ ἡσυχαστική Προσευχή τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὡς κάθετη καί ὀριζόντια κεραία, συναποτελοῦν τόν Σταυρό τοῦ Ὅλου τῆς Προσευχῆς, στό κέντρο τῆς ἐν Θεῷ ζωῆς τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ καί τοῦ καθενός ἁγιαζόμενου ἀδελφοῦ μας. Τό σταυροαναστάσιμο Ὅλον τῆς ἐν Θεῷ Προσευχῆς, διενεργεῖται ὡς ἐν Χριστῷ ζωοποιός Νέκρωση καί ὡς ἐκ νεκρῶν Ἀνάσταση, καί ἀνακτώντας ἀλλά καί ὑπερβαίνοντας τό πρωτόκτιστο κάλλος καί τήν πρωτόκτιστη «εἰκόνα τοῦ ἀνθρώπου, τελειοῦται ὡς Καρδιά τῆς Λειτουργίας τῆς θείας Ἀγάπης, στό νέο καί θεανθρώπινο καί ὑποστατικό Μυστήριο τῆς «Αὐτοῦ Ἐνσωματώσεως».

Ἡ σταυροαναστάσιμη Καρδιά τῆς Λειτουργίας τῆς Ἀγάπης, τοῦ θεανθρώπινου αὐτοῦ Μυστηρίου τῆς Χριστοῦ Ἐνσωματώσεως, ἀποτελεῖ ἀκριβῶς τήν καθοριστική ἀναφορά τοῦ κειμένου αὐτοῦ, καθώς καί ὅλου τοῦ εἰκονογραφικοῦ μου ἔργου καί τῶν ἐμπνεύσεών του, στόν Ναό τῆς Ὑπαπαντῆς τῆς Sartrouville, στό Παρίσι.
Ὅποιος, «κολλώμενος τῷ Κυρίῳ», ἐπιθυμεῖ σφοδρά «ἀναλῦσαι καί σύν Χριστῷ εἶναι», καί ἀναζητεῖ μέ ἀδιάλειπτη προσευχή καί ἀληθινό πόνο Χριστοῦ, τήν ἐν Θεῷ Ζωή, τοῦ χαρίζεται ἡ εἴσοδος στό μυστήριο τοῦ θείου Πόθου. Ὁ θεῖος Πόθος, ὡς φλόγινη ρίζα τοῦ οὐρανίου πυρός τοῦ θείου Ἔρωτος πού ἐνεργεῖται ὡς θεανθρώπινος ἔρωτας, διά τῆς Ἡσυχίας ὡς «νοητῆς σιγῆς», τήν ὁποία πρώτη ἡ Ὑπεραγία Θεοτόκος ἀποκάλυψε, ὁδηγεῖ στή θαυμαστή, μοναδική καί ἀνόμοια Συνάντηση μετά τοῦ Ζώντος Θεοῦ, μετά τοῦ ὑπεραγίου Προσώπου τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Ἐντός τοῦ 21ου αἰώνα, οἱ καιροί ἤδη συστέλλονται, καί ὁ Θεός καλεῖ, καί ἡ οὐράνια Βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐγγίζει. Ὅλη ἡ πανανθρώπινη ἐνέργεια καί πράξη καί θεωρία, ἄς διακονήσουν τελείως στόν ἁγιασμό τοῦ Ὀνόματος καί τῆς Μορφῆς τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ,  καί στήν τέλεση, ὡς ἐν οὐρανῷ καί ἐπί τῆς γῆς, τοῦ θείου Θελήματος. Καί ὅλη ἡ ἐπίγεια καί παγχρονική  δημιουργικότητα τοῦ παγκόσμιου βίου καί Πολιτισμοῦ καί ὅλες οἱ ἐπί μέρους τέχνες του, ἄς συλλειτουργήσουν στήν ἄπειρη ἔλευση τῆς κοινῆς καί ἀπερινόητης καί θεανθρώπινης Βασιλείας τοῦ ἐν Τριάδι Θεοῦ.


Λεπτομέρειες προϊόντος:

Αριθμός σελίδων: 200

Διαστάσεις: 17Χ22

Διαβάστε απόσπασμα

ISBN: 978-960-619-089-6

Κωδικός: 20734