ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ
€10,00 €15,00
Συλλογή κατηχητικών βοηθημάτων για εφήβους. Στο έργο εκτίθενται όλες οι δογματικές αλήθειες για τον Τριαδικό Θεό, την φύση της Εκκλησίας, την ακατάβλητη δύναμή της και την ιστορική της πορεία, καθώς επίσης και μαθήματα χριστιανικής ηθικής και ορθοδόξου βίου. Τα κείμενα της παρούσας συλλογής έχουν εκπονηθεί κατόπιν επισήμου αναθέσεως από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος για να χρησιμοποιηθούν για την κατήχηση των μαθητών την περίοδο που ο υπογράφων ήταν διάκονος (1960-1963). Όλα τα μαθήματα διακρίνονται στην παρουσίαση, την ανάλυση και την πρακτική εφαρμογή, καθιστώντας το έργο ένα πρακτικό και εύχρηστο βοήθημα για κατηχητές και γονείς.