ΣΧΟΛΙΑ ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ

Μαυρόπουλος Δημήτρης

ΔΟΜΟΣ
€17,60 €22,00


Τὸ βιβλίο αὐτὸ ἀποτελεῖ ἐπεξεργασμένη καταγραφὴ μιᾶς ἑνιαίας σειρᾶς εἰκοσιπέντε περίπου μαθημάτων ποὺ ἔγιναν σὲ ἕνα ἄτυπο «θεολογικὸ ἐργαστήρι». Τὰ μαθήματα αὐτὰ ξεκίνησαν τὸ 1987 στὸ Ἵδρυμα Γουλανδρῆ-Χὸρν καὶ ἐπαναλήφθηκαν κατὰ καιροὺς εἴτε στὸ ἴδιο Ἵδρυμα, εἴτε στὴν πολιτιστικὴ ἑταιρεία Ἄλσος Γραμμάτων καὶ Τεχνῶν, εἴτε στὴν πολιτιστικὴ ἑταιρεία Αἶνος. Τελευταία ἀνάπτυξη αὐτῶν τῶν μαθημάτων ἔγινε τὸ 2005, καὶ αὐτὴ ἡ σειρὰ ἀποτελεῖ τὴ βάση τοῦ παρόντος βιβλίου.

Ἡ μέθοδος προσεγγίσεως τοῦ κειμένου τοῦ κατὰ Ἰωάννην εὐαγγελίου ἔχει ἕναν συγκεκριμένο στόχο: νὰ ἀποτελέσει ἕνα διαρκὲς μάθημα κατήχησης γιὰ ἐνηλίκους μέσῳ τῆς ἰωάννειας θεολογίας. Ἄλλωστε, τὸ ἴδιο τὸ εὐαγγέλιο ἀποτελεῖ μιὰ μυσταγωγικὴ κατήχηση γιὰ βαπτισμένους πιστούς, οἱ ὁποῖοι ἔχουν σφραγιστεῖ μὲ τὶς δωρεὲς τοῦ Ἁγίου Πνεύματος κατὰ τὴ βάπτισή τους.


Λεπτομέρειες προϊόντος:

Αριθμός σελίδων: 512

Διαστάσεις: 17X24

Διαβάστε απόσπασμα

ISBN: 978-960-353-195-1

Κωδικός: 01-353-195